EMMI

EMMI on Masinotek Oy:n kehittämä Internet-pohjainen ympäristömonitorointijärjestelmä. Sillä voidaan seurata useita erilaisia ympäristön tilaa indikoivia ympäristömittauksia. EMMIin on toteutettu rajapinnat sekä erilaisiin tiedonkeräysloggereihin että myös ulkopuolisiin palveluihin. Rajapintojen kautta EMMIn kautta voidaan seurata esim. ilmatieteenlaitoksen sääasemien havaintoja tai Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pohjavesien ja pintavesien mittausasemia.

There is currently no content classified with this term.