kunnossapitojärjestelmä

VEHU on Masinotek Oy:n kehittämä Internet-pohjainen kunnossapitojärjestelmä. VEHUa voidaan käyttää sekä vesilaitosten, jätevesilaitosten, energialaitosten, kaukolämpöverkostojen kuin myös muiden teollisuuden laitosten kunnossapitoseurannassa.

There is currently no content classified with this term.