Lohjan Energiahuolto valitsi Masinotekin Energia-Vehun

Lohjan kaupungin omistama kaukolämpöyhtiö Lohjan Energiahuolto Oy (Loher) on tilannut kunnossapitojärjestelmätoimituksen Masinotek Oy:ltä. Loher vastaa Lohjan kaupungin alueen kaukolämmön tuotannosta ja kaukolämpöverkosta. Tavoitteena hankkeella on, että ensi vaiheessa järjestelmään luodaan kattilalaitosten laitoshierarkiat ja laitteiden laitetiedot.

Energia-Vehuun voidaan tallettaa myös kuvatiedot ja tekniset liitetiedostot sekä laitteista että laitoksista. Kunnossapidon historiatiedot tallettuvat huoltolomakkeiden kautta järjestelmän tietokantaan. Energia-Vehun kautta voidaan jakaa myös vikakorjausten työmääräimet sekä järjestelmän toimittamana automaattisesti ennakkohuoltotöiden työtehtävät.pumput_moottoriMasinotek toimittaa Loherille myös laitospäiväkirjasovelluksen sekä Energia-Vehun mobiilikäyttöliittymämodulin. Loherilla onkin ajatuksena siirtyä käyttämään pääsääntöisesti järjestelmää suoraan kentältä Applen iPad päätelaitteilla. Laitospäiväkirjat voidaan täyttää suoraan laitoksilla ja kirjata tänne kattilalaitosten ajon aikaiset huomiot sekä tärkeimmät seurattavat numeroarvot kaukolämmön tuottamisesta.

Järjestelmää toteutetaan ottamalla huomioon myös lähitulevaisuuden laajentumistarpeet. Tässä huomioidaan sekä lämpölaitosten lukumäärän kasvu että myöhemmin mahdollisesti kytkettävä kaukolämpöverkon kunnossapitojärjestelmä.