Kunnossapitojärjestelmä Vehu

Vehu logo

 

 

 

Vehu on teollisuuden sekä vesi- ja energialaitosten monipuolinen ja helppokäyttöinen Internet-pohjainen kunnossapitojärjestelmä. Vehun kautta hallitaan laitos- ja laitetiedot, huoltotöiden tilanne ja säännöllisesti toistuvat ennakkohuollot.

Vehu-kunnossapitojärjestelmä auttaa laitos- ja laitetiedon hallinnassa. Prosessihierarkian mukaiseen kohderakenteeseen voidaan tallentaa laitosten prosessitiedot, konekortit ja tekniset liitetiedostot. Jokaisella kohteella on oma käyttöpäiväkirja. Vehulla voidaan jakaa ja aikatauluttaa työtehtävät sekä kirjata huomiot huolto- ja tarkastuslomakkeilla. Järjestelmä huomauttaa automaattiseti säännöllisesti toistuvista ennakkohuoltotöistä.

Vehun ja liitännäisosien ominaisuudet

Taajuus

• Prosessi- ja laitekortit


• Kohteiden käyttöpäiväkirjat


• Liite- ja kuvatiedostojen tallennus

• Työmääräimet ja toistuvat huoltotyöt

• Ennakkohuoltojen suunnittelu


• Huolto- ja tarkastuslomakkeet

• Asetusmuutokset

• Aikajana ja kalenterinäkymä

 

Liitännäisominaisuudet

• AHJO-mobiilikäyttöliittymä

• MasMap-karttasovellus

• MasAlarm-hälytysjärjestelmä

Pumppukaivo