slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Helsingin yliopistolle ympäristömonitorointipalvelu

Emmi; ympäristömonitorointiMasinotek on toteuttanut kesän 2012 aikana Helsingin yliopiston Lammin biologiselle asemalle ympäristömonitorointipalvelun. Palvelu on Internet-pohjainen ja sen kautta voidaan seurata Hämeenlinnan seudulla sijaitsevan Vanajaveden selkävedelle asennetun veden laadunseurantamittarin mittaamia lukuarvoja. Seuranta-anturina hankkeessa käytetään ns.

Masinotek mukana Oulun vesipäivillä

Suomen Vesilaitosyhdistys ry. järjesti Oulussa Vesihuolto 2012 -päivät toukokuun lopussa, jonne osallistui 774 henkilöä. Masinotek osallistui päiviin messuosastollaan osin yhtiön oman Oulun konttorin tukemana. Jo tuttuina tuotteina yhtiö esitteli vesihuoltolaitoksille toteutettuja kunnossapitojärjestelmiään. Uusina tuotteina ja palveluina yhtiö julkaisi päivien aikana mm. EMMI-ympäristömonitorointipalvelut sekä esitteli pohjaveden pinnankorkeuden seurantaan toimitettavien antureiden ja lähettimien toimintaa.

Kunnossapitojärjestelmä Seinäjoen Energialle

Seinäjoen Energia voimalaitosSeinäjoen Energia ja Masinotek Oy ovat solmineet sopimuksen kunnossapitojärjestelmän toimittamisesta voimalaitoskunnossapitoon. Järjestelmä pohjautuu Masinotekin Energia-Vehu -järjestelmään. Sitä tullaan käyttämään Seinäjoen Energian kaikkien lämpölaitosten kunnossapidon järjestelmänä.

Pohjaveden pinnanmittausjärjestelmä Hyvinkään Vedelle

Hyvinkään kaupungin omistama vesilaitos Hyvinkään Vesi on tilannut Masinotekiltä pohjaveden havaintojärjestelmän. Järjestelmällä voidaan ensi vaiheessa automatisoida tietyistä maastopisteistä pohjaveden havaintokaivojen pinnanmittaukset.

Lohjan Energiahuolto valitsi Masinotekin Energia-Vehun

Lohjan kaupungin omistama kaukolämpöyhtiö Lohjan Energiahuolto Oy (Loher) on tilannut kunnossapitojärjestelmätoimituksen Masinotek Oy:ltä. Loher vastaa Lohjan kaupungin alueen kaukolämmön tuotannosta ja kaukolämpöverkosta. Tavoitteena hankkeella on, että ensi vaiheessa järjestelmään luodaan kattilalaitosten laitoshierarkiat ja laitteiden laitetiedot.

Mobiiliraportointi Tuusulan seudun vesihuoltoon

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä (TSV) on ollut käytössään Masinotekin toimittama VEHU-kunnossapitojärjestelmä jo 2,5 vuotta. Järjestelmää käytetään laajan vesihuoltoalueen laitosten, pumppaamoiden ja vesitornien kunnossapidon seurantaan. Järjestelmään on tallennettu laitosten ja yksittäisten laitteiden tiedot ja sinne kertyy laitteiden huoltohistoria.

Kesän 2011 aikana Masinotek toteutti TSV:lle VEHUun kytkettävän toisen järjestelmän, joka mahdollistaa laitteiden tietojen saannin kentälle ja mahdollisimman helpon raportoinnin kenttäolosuhteista suoraan järjestelmään. Sovellusta voidaan käyttää sekä Nokian että iPhonen kännykkäselaimilla mutta myös Applen iPadilla.

Pyydä tarvittaessa lisätietoja tästä linkistä.

Kunnossapitojärjestelmä Seinäjoen Vedelle

Seinäjoen Vesi hankkii Masinotekin kunnossapitojärjestelmän Seinäjoen kaupungin jätevesilaitokselle. Järjestelmää tullaan käyttämään sekä laitetietojen tallettamiseen että kunnossapidon työprosessien ohjaamiseen. Laitteiden kunnossapitohistoria voidaan tallettaa järjestelmään työtyyppien mukaisen lomakejärjestelmän kautta.

Seinäjoen Veden kunnossapitojärjestelmä on Internet-pohjainen ja mahdollistaa siten tietojen seurannan myös muista Seinäjoen Veden toimipaikoista.

VEHU-kunnossapitojärjestelmä

VEHU-kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa käyttäjille kohde- tai laitetietojen tallettamisen, kunnossapidon työn ohjauksen sekä laitehistoriatiedon tallettamisen samaan järjestelmään. Vehu pohjautuu Masinotekin perustajayhtiö Norfello Oy:n vuonna 2006 alunperin NorfelloCMMS-nimillä luotuun kunnossapitojärjestelmään, jonka Norfello on julkaissut myös avoimen lähdekoodin järjestelmänä.

Sivut