Masinotek mukana Oulun vesipäivillä

Suomen Vesilaitosyhdistys ry. järjesti Oulussa Vesihuolto 2012 -päivät toukokuun lopussa, jonne osallistui 774 henkilöä. Masinotek osallistui päiviin messuosastollaan osin yhtiön oman Oulun konttorin tukemana. Jo tuttuina tuotteina yhtiö esitteli vesihuoltolaitoksille toteutettuja kunnossapitojärjestelmiään. Uusina tuotteina ja palveluina yhtiö julkaisi päivien aikana mm. EMMI-ympäristömonitorointipalvelut sekä esitteli pohjaveden pinnankorkeuden seurantaan toimitettavien antureiden ja lähettimien toimintaa. Masinotekin messuosastolla vieralikin paljon väkeä sekä vesilaitoksilta että myös ELY-keskuksista. Erityisesti esillä oli Masinotekin mahdollisuudet toteuttaa suoria järjestelmäkytkentöjä antureiden ja web-pohjaisten seurantajärjestelmien välille. Myös suorat yhteydet viranomaisraportointiin kiinnostivat useita vesihuoltopäivien osallistujia.