Referenssit

Masinotek Oy on teollisuuden ja ympäristöalan ratkaisuihin ja palveluihin keskittynyt yritys. Masinotek toteuttaa asiakkailleen tietojärjestelmiä, näihin liitettäviä anturointiratkaisuja sekä toimitettavien järjestelmien asennuksia ja kunnossapitopalveluita.

           Referenssitietoja Masinotekin valituista toteutushankkeista:

Kunnossapitojärjestelmät ja laitoksen sähköiset käyttöpäiväkirjat

 • Nivos Vesi Oy:lle AHJO-kunnossapitojärjestelmä Mäntäsälän, Pornaisten ja Pukkilan vesihuoltoalueelle
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmä vesilaitoksen puhdasvesipuolen ja jätevesilaitosten kunnossapitoon Kauhavan Vesi Oy:lle
 • Kaukolämpölaitosten ja kaukolämpöverkkon mobiilikäyttöinen AHJO-järjestelmä Orimattilan Lämpö Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Tutkimuslaitoksen mittausinstrumenttien Asset Management ja tarkastustoiminta Uppsalan yliopistolle, lisätiedot tästä
 • Tutkimuslaitoksen mittausinstrumenttien Asset Management ja tarkastustoiminta Uppsalan yliopistolle, lisätiedot tästä
 • Sähköasemien sekä kauko- ja vesivoimalaitosten kunnossapitojärjestelmä Mäntsälän sähkö Oy:lle, lisätiedot tästä.
 • Tukkuvesiyhtiön laitos- ja laitekohteiden kunnossapitojärjestelmä Turun Seudun Vesi Oy:lle, lisätiedot tästä.
 • Jätevesipumppaamoiden ja vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä Joensuun Vedelle, lisätiedot tästä
 • Vesilaitoksen ja tukkuvesiyhtiön kunnossapitojärjestelmä Lakeuden Vesi Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Kuhmoisten kunnan vesilaitoksen kunossapitojärjestelmä ja jätevesipumpaamoiden kaukovalvonta, lisätiedot tästä
 • Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä, lisätiedot tästä

 • Seinäjoen Energian kunnossapitojärjestelmä, lisätiedot tästä
 • Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän kunnossapitojärjestelmä *), lisätiedot tästä
 • Hyvinkään kaupungin vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä *)
 • Lohjan kaupungin omistaman Lohjan Energiahuolto Oy:n kunnossapitojärjestelmä lampölaitoksille, lisätietoa
 • Seinäjoen kaupungin vesilaitoksen Seinäjoen Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä jätevesilaitokselle *)

*) nämä hankkeet on toteutettu Suomen kuntaliiton ja Helsingin yliopiston omistaman Suomen suurimman kunta-alan konsulttiyhtiö FCG Oy:n kanssa

EMMI-ympäristömonitorointi ja kaukovalvontahankkeet

 • Kekkilä Oy:lle turvetuotantoalueiden ympäristömonitorointi sekä virtaamamittauslaitteet, lisätiedot tästä
 • Vesistöjen ja ilmatieteellisen tutkimustoiminnan tietojärjestelmä Uppsalan yliopistolle, lisätiedot tästä
 • Joensuun Vedelle EMMI pohjavesialueiden, pintavesien ja laboratoriotietojen seurantaan, lisätiedot tästä
 • Turvetuotantoalueiden valumavesien virtaamamittausjärjestelmät Vapo Oy:lle, lisätiedot tästä.
 • VTT:lle soiden automaattinen virtaamamittausjärjestelmä ja sen kytkentä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään. Toimituksessa mukana laitetoimitukset, asennukset, tiedonsiirto ja taustajärjestelmien ylläpitopalvelut, lisätiedot tästä.
 • Tuusulan Seudun Vesi Oy:lle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä. Järjestelmään kytketään KellerGSM2 -pohjavesien automaattilähettimet, automaatiosta tuotavat pumppaustiedot ja LIMS-laboratoriojärjestelmästä tuotavat käyttötarkkailujen analyysitulokset., lisätiedot tästä.
 • Janakkalan Vedelle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä pohjavesitarkkailuun sekä vesilaitosten vesianalyysitietojen seurantaan, automaattirajapinta LIMS-järjestelmään , lisätiedot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Hyvinkään Vedelle pohjavesien yhteistarkkailuun sekä vedenottamoiden ja vesilaitosten pumppaamotietojen, sähkökulutuksen ja kemikaalikulutuksen seurantaan, lisätiedot tästä
 • Pohjaveden automaattitarkkailu ja EMMI-ympäristömonitorointihanke Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, lisätiedot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Aalto yliopistolle sääsemaseurantaan sekä virtaama- ja pohjavesitarkkailuun, lisätiedPohjaveden havaintoputki järven rannallaot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointipalvelu Jyväskylän Energialle pohjavesialueen automaattitarkkailuun, lisätiedot tästä
 • Pumpaamoiden etäseurantajärjestelmä Kuhmoisten vesilaitokselle, lisätiedot tästä
 • Ympäristömonitorointipalvelu Helsingin yliopiston Lammin biologiselle tutkimusasemalle, lisätiedot tästä
 • Pohjaveden pinnanmittausjärjestelmä Hyvinkään kaupungin vesilaitokselle - toimituksessa mukana sekä anturit, dataloggerit että tietojen seuranta kunnossapitojärjestelmän mobiili-käyttöliittymän kautta. lisätiedot tästä

Muut tietojärjestelmähankkeet

 • Nesteen Linnatuuli-liikenneasemalle MasMonitor-järjestelmä liikeneseurantaan, lisätiedot tästä
 • Uusi MASmonitor-seurantajärjestelmä Vanajavesikeskukselle, lisätiedot tästä.
 • Kuntaliiton omistaman konsulttiyhtiö FCG Oy:n laboratoriojärjestelmän web-portaali
 • Tiedonkeräys- ja laatutarkkailujärjestelmä Proagria Oy:n maaseudun majoitustilojen luokitukseen
 • RFID-pohjainen lippujärjestelmä laskettelukeskus Parra Oy:lle
 • RFID-pohjainen ajoneuvojen tunnistus- ja laskutusjärjestelmä maa-ainesten vastaanottoasemalle
 • Järjestelmä maaperänäytteiden vastaanottoon ja analyysituloksien web-pohjaiseen esittämiseen Labtium Oy:lle
 • Pienhiukkasalan julkaisujärjestelmä Suomen Hiukkasfoorumille ja Helsingin yliopistolle
 • Laitostason suunnittelutiedon integrointialustan moduleita ja palveluita Andritz Oy:lle