vesipäivät

Masinotek mukana Oulun vesipäivillä

Suomen Vesilaitosyhdistys ry. järjesti Oulussa Vesihuolto 2012 -päivät toukokuun lopussa, jonne osallistui 774 henkilöä. Masinotek osallistui päiviin messuosastollaan osin yhtiön oman Oulun konttorin tukemana. Jo tuttuina tuotteina yhtiö esitteli vesihuoltolaitoksille toteutettuja kunnossapitojärjestelmiään. Uusina tuotteina ja palveluina yhtiö julkaisi päivien aikana mm. EMMI-ympäristömonitorointipalvelut sekä esitteli pohjaveden pinnankorkeuden seurantaan toimitettavien antureiden ja lähettimien toimintaa.