Tuotteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masinotek toimittaa teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Yhtiön syvintä osaamista ovat asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti räätälöity ohjelmistokehittäminen ja rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esimerkiksi kenttälaitteisiin.

Masinotek tuottaa uusia innovatiivisia ratkaisuja teollisuuteen, energia- ja vesilaitoksille sekä ympäristötutkimukseen. Yhtiön tuotteita ovat mittaus- ja anturijärjestelmät etämonitorointiin, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, laboratoriojärjestelmien Web-pohjaiset seurantajärjestelmät, tilannekuvaseurannan konsepti (MASmonitor, MASbox) sekä kaukovalvontajärjestelmät ja edellisiin järjestelmiin kytkeytyvät karttapalvelut.

 

Yhtiön perustuotteita ovat

Vesi- ja energialaitoksille

 • Kunnossapitojärjestelmät ja näihin kytkettävät johtokarttajärjestelmät
 • Ympäristömonitorointi - Ympäristön havainnointi- ja mittausjärjestelmät sekä anturit
 • Internet-pohjaiset karttakäyttöliittymät pohjautuen asiakaan omiin kaukolämpö- tai vesihuoltoverkostokarttoihin
 • Tietojärjestelmäintegroinnit automaatiojärjestelmistä raportointijärjestelmiin
 • Tiedonkeräysloggerit ja etäpumppaamoiden valvontaohjelmistot

Suunnittelutoimistoille ja teollisuuden projektiyhtiöille

 • Tiedonkeräysalusta ja tiedon integrointijärjestelmä

Yhtiön omaan kehitykseen pohjautuvat perusjärjestelmät

 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä
 • AHJO-kunnossapito- ja etäseuranta järjestelmä
 • AHJO-MAP Internet-pohjainen karttakäyttömoduuli
 • VEHU-kunnossapitojärjestelmä

Kaikkiin edellämainittuihin tuotteisiin liittyen Masinotek toimittaa myös palveluita.

Masinotekillä on tuotevalikoimassaan myös erilaisia antureita, joilla voidaan monitoroida ympäristöä tai seurata kunnossapidon kohteena olevien koneiden ja laitteiden tilaa tai sijaintia.

Anturit

 • Paineanturit ja lämpötila-anturit pohjavesien havaintokaivojen ja kaukolämpöverkon seurantaan
 • Värähtelyanturit koneiden kunnonvalvontaan
 • RFID-lukijat prosessien, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistukseen ja seurantaan
 • Muut asiakaskohtaisesti tarvittavat anturoinnit

Tiedonkeräysloggerit ja GSM-lähettimet

 • Ympärivuotiseen käyttöön akkutoimiset ja huoltovapaat Kellerin GSM2 -loggerit havaintokaivoihin ja muuhun ympäristömonitorintiin
 • Mikrokontrolleripohjaiset vapaasti ohjelmoitavat loggerit ympäristömonitorointiin
 • Teollisuusloggerit pumppaamoiden kaukovalvontaan ja etäohjaukseen
 
Masinotek toimittaa etämittausjärjestelmiä mm. seuraaviin seurantakohteisiin

Ympäristön monitorointi

 • Pohjavesien pinnankorkeuden ja lämpötilan seuranta
 • Pohjaveden sähkönjohtokyvyn mittaukset
 • Turvesoiden virtaamamittaukset, sähkönjohtokyky, pH
 • Virtaamamittaukset paineantureilla V-patomittauskaivoista
 • Sääasemamittaukset (ilmanpaine, tuuli, kosteus, lämpötila)
 • Mittaukset merialueilla (paine, lämpötila, sähkönjohtokyky, sameud, happipitoisuus, pH jne.)
 • Maaperämittaukset (maaperäkosteus, maan lämpötila, sademäärä)

Prosessien seuranta vesi- ja energialaitoksilla ja teollisuudessa

 • Virtaamamittaukset magneettiputkimittauksilla verkostosta
 • Painemittaukset vesijohtoverkostosta ja kaivojen pinnankorkeudet
 • Kaukolämpöverkoston paine- ja lämpötilamittaukset
 • Pumppaamoiden virtaamamittaukset, sähkönkulutus, häiriötilanneseuranta