VEHU-kunnossapitojärjestelmä

VEHU-kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa käyttäjille kohde- tai laitetietojen tallettamisen, kunnossapidon työn ohjauksen sekä laitehistoriatiedon tallettamisen samaan järjestelmään. Vehu pohjautuu Masinotekin perustajayhtiö Norfello Oy:n vuonna 2006 alunperin NorfelloCMMS-nimillä luotuun kunnossapitojärjestelmään, jonka Norfello on julkaissut myös avoimen lähdekoodin järjestelmänä. Vuodesta 2006 eteenpäin on järjestelmää jatkuvasti kehitetty ja tällä hetkellä käytössä on kolmas sukupolvi, joka mahdollistaa monia merkittäviä lisäominaisuuksia alkuperäiseen NorfelloCMMS:ään verrattuna.

Vehu etusivu

Vehu-kunnossapitojärjestelmää on toimitettu sekä teollisuuden kunnossapitoon, laaduntarkkailutoimintaan, vartiointitoimistojen käyttöön että kiinteistöhuoltoon. Tällä hetkellä Masinotekin tärkeimmät asiakasryhmät kunnossapitojärjestelmille ovat vesihuoltolaitokset sekä lämpö- ja energialaitokset.

Vuoden 2012 aikana Vehuun on räätälöity useita lisäominaisuuksia vesihuoltolaitosten ja kaukolämmön kunnossapitotoiminnasta vastaavien lämpölaitosten tarpeisiin. Yhtenä keskeisimmistä uusista ominaisuuksista on käyttöpäiväkirjatoimintojen kehittäminen osaksi perus-Vehua. Vehuun voidaan kytkeä myös mobiilikäyttöisyyttä tukeva Ahjo-järjestelmä. Ahjon kautta voidaan laitoksen prosessien tilasta ja kunnosapidon toimenpiteistä kerätä tietoa iPad -käyttöliittymillä.

Vehu-kunnossapitojärjestelmän tärkeimmät pääominaisuudet ovat:

1.Prosessi- ja laitekortit: järjestelmän ytimenä on laitekorttitoiminto, jolla voidaan tallettaa tehtaan prosessit ja niiden laitekanta laitetyyppien mukaisesti prosessihierarkiaan.

2.Laitoksen käyttöpäiväkirja; voidaan kirjata prosesseihin tehdyt muutokset ja tapahtumat päiväkirjanäkymiin ja kohdentaa kirjaukset yksittäisille laitteille tai prosesseille. 

3.Liitteet; prosesseille ja laitteille voidaan tallettaa kuva- ja dokumenttiliitteitä. Kuvaliitteet voidaan linkittää näkymään suoraan kohdekorteilla. Kuviin voidaan linkittää laitteita siten, että esim. prosessikuvaa klikkaamalla avautuu suoraan haluttu laitekortti. Laitekorttinäkymä

4.Työmääräimet; kaikille kohteille voidaan kohdistaa työmääräimiä. Työmääräimiä voidaan luoda manuaalisesti tai niitä voi luoda järjestelmä myös automaattisesti ennakkohuoltoja koskien. Työmääräimissä voidaan määritellä työn haluttu toteutusajankohta, työn kiireellisyysluokka, työohjeet ja tekijä tai tekijäryhmä. Työmääräimiä voidaan muokata, sulkea ja siirtää tarvittaessa toisille kohteille. Työmääräimiin voidaan linkittää liitteitä ja www-sivuja.

5.Lomakkeet; Vehussa on monipuolinen lomakejärjestelmä, joka mahdollistaa haluttujen kirjausten tekemisen Web-lomakkeille ja tiedon tallettumisen tietokantaan. Lomakkeet kytkeytyvät kohdekorteille ja työmääräimiin.

6.Aikajana; lomakkeiden ja työmääräinten täyttämistä ja liitteiden liittämistä voidaan seurata logi-tietona aikajanalta.

7.Asetusmuutokset; Admin-käyttäjät voivat muuttaa ja luoda uusia toimintoja monipuolisen Asetukset-käyttöliittymän kautta. Tätä kautta voidaan luoda uusia kohdekortteja, lisätä kenttiä kohdetyypeille, lisätä ja muokata työmääräintyyppejä, luoda ja lisätä uusia lomaketyyppejä sekä muokata ja jakaa käyttäjäoikeuksia.

Katso video Vehun perusominaisuuksista:

YouTube;VEHU

 

http://youtu.be/rh9ku1JDtcM