Sinileväseuranta jatkuvatoimisilla mittausasemilla

Järvien ja merialueiden sinileväseuranta
  • Optiset anturit, jotka yhdistetään lähettäviin dataloggereihin
  • Vaihtoehtoina joko moniparametrisondit (YSI) tai yksittäisanturit
  • Datalähetykset GPRS/3G tai Lora-verkossa EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään
Mittausasemat avovedessä
  • Kelluvat ja itsenäiset mittausasemat erikoispoijuissa
  • Myrskyjä kestävät rakenteet, syvyys max 20 m, kiinnitys vankoilla harusankkureilla
  • Mittaussyvyydet pinnasta ja 1 m pohjasta
  • Virransyöttö mittalaitteille aurinkopaneeleilla tai pitkäikäisillä paristoilla
Mittausasemat maakiinnityksillä
  • Kestävät ja jopa talven yli maastossa pidettävät tukirakenteet
  • Virransyöttö mittalaitteille vain koteloa vaihtamalla myös verkkovirrasta
  • Mahdollisuus sinileväseurantaan myös jokivarsilta