Teollisuus, energialaitokset, vesilaitokset ja ympäristötutkimus

Masmonitor - tietoturvallinen tilannekuvaseuranta

Nopea, helppo ja havainnoillinen mittaustietojen näyttöpalvelu

MASbox ja MASmonitor

Masmonitor

Tilannekuvapalvelu, joka näyttää vaihtuvilla kuvaruuduilla viimeisimmät tiedot kentältä. Näyttöihin voidaan ohjata mittaustietoja, käyttöpäiväkirjamerkintöjä, hälytyksiä ja yleistä tilannekuvaa. Näytön ohjaukset tehdään keskitetysti Internet-käyttöliittymästä. Mahdollisuus etäohjata erilaisia näyttösarjoja Masbox-etäpäätteille.

Masbox

Kytkentävalmis tilannekuvan seurannan etäohjausyksikkö. Laite on heti valmis, kun se on kytetty verkkovirtaan ja Internet-yhteyteen. Näyttöruutukytkentä HDMI-kaapelilla paikallisnäyttöön. Masbox sisältää oman kehittyneen laitevalvonnan ja sitä voidaan ohjata etänä Masmonitorista.

OnLine-mittaustiedon reaaliaikainen seuranta

AHJOon voidaan kerätä kaikki kunnossapidon päivittäisiin rutiineihin, tarkastuskierroksiin ja huoltotöihin liittyvä tieto normaalin kunnossapitotyön yhteydessä. AHJO mahdollistaa kunnossapitohenkilökunnalle OnLine-mittaustiedon reaaliaikaisen seurannan jo kentällä.

Saatavana kolmena versiona:
MASbox Operations

Mittaustiedot kenttälaitteilta, analyysitiedot järjestelmistä, hälytystilanteet, ympäristömittaukset, työtilanteet ja viestit kenttätöistä päivittyvät suoraan vaihtuviin monitorinäkymiin.

MASbox Manager

Reaaliaikainen kokonaiskuva operatiivisesta toiminnasta, analyysit ja graafinäkymät. Räätälöidään yrityksen johtoportaan tarpeisiin.

MASbox Public

Yleisölle ja asiakkaille suunnattua tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Auttaa tieton jakamisessa ja markkinoinnin tehostamisessa