Referenssitietoja Masinotekin valituista toteutushankkeista

Masinotek Oy on teollisuuden ja ympäristöalan ratkaisuihin ja palveluihin keskittynyt yritys. Masinotek toteuttaa asiakkailleen tietojärjestelmiä, näihin liitettäviä anturointiratkaisuja sekä toimitettavien järjestelmien asennuksia ja kunnossapitopalveluita. Lähes kaikissa toimittamissaan projekteissa Masinotek myös ylläpitää järjestelmät omilla pilvi-palvelimillaan sekä vastaa myös toimitettujen maastolaitteiden kunnossapidosta ja rajapintaseurannasta.

Kunnossapitojärjestelmät ja laitoksen sähköiset käyttöpäiväkirjat
 • Savonlinnan kaupungin vesilaitokselle AHJO-kunnossapitojärjestelmä. Lue lisää
 • Kymenlaakson Vedelle AHJO-kunnossapitojärjestelmä Haminan, Kotkan ja Kouvolan vesihuoltoalueelle. Lue lisää
 • Nivos Vesi Oy:lle AHJO-kunnossapitojärjestelmä Mäntäsälän, Pornaisten ja Pukkilan vesihuoltoalueelle. Lue lisää
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmä vesilaitoksen puhdasvesipuolen ja jätevesilaitosten kunnossapitoon Kauhavan Vesi Oy:lle. Lue lisää
 • Kaukolämpölaitosten ja kaukolämpöverkkon mobiilikäyttöinen AHJO-järjestelmä Orimattilan Lämpö Oy:lle. Lue lisää
 • Tutkimuslaitoksen mittausinstrumenttien Asset Management ja tarkastustoiminta Uppsalan yliopistolle. Lue lisää
 • Sähköasemien sekä kauko- ja vesivoimalaitosten kunnossapitojärjestelmä Mäntsälän sähkö Oy:lle. Lue lisää
 • Tukkuvesiyhtiön laitos- ja laitekohteiden kunnossapitojärjestelmä Turun Seudun Vesi Oy:lle. Lue lisää
 • Jätevesipumppaamoiden ja vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä Joensuun Vedelle. Lue lisää
 • Vesilaitoksen ja tukkuvesiyhtiön kunnossapitojärjestelmä Lakeuden Vesi Oy:lle. Lue lisää
 • Kuhmoisten kunnan vesilaitoksen kunossapitojärjestelmä ja jätevesipumpaamoiden kaukovalvonta. Lue lisää
 • Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä. Lue lisää
 • Seinäjoen Energian kunnossapitojärjestelmä. Lue lisää
 • Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän kunnossapitojärjestelmä.
 • Hyvinkään kaupungin vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä.
 • Lohjan kaupungin omistaman Lohjan Energiahuolto Oy:n kunnossapitojärjestelmä lampölaitoksille. Lue lisää
 • Seinäjoen kaupungin vesilaitoksen Seinäjoen Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä jätevesilaitokselle.

EMMI-ympäristömonitorointi ja kaukovalvontahankkeet
 • Rauman satamalle ja KVVY:lle Masinotekin sameusmittausasemat. Lue lisää
 • Kekkilä Oy:lle turvetuotantoalueiden ympäristömonitorointi sekä virtaamamittauslaitteet.
 • Joensuun Vedelle EMMI pohjavesialueiden, pintavesien ja laboratoriotietojen seurantaan. Lue lisää
 • Turvetuotantoalueiden valumavesien virtaamamittausjärjestelmät Vapo Oy:lle. Lue lisää
 • VTT:lle soiden automaattinen virtaamamittausjärjestelmä ja sen kytkentä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään. Toimituksessa mukana laitetoimitukset, asennukset, tiedonsiirto ja taustajärjestelmien ylläpitopalvelut. Lue lisää
 • Tuusulan Seudun Vesi Oy:lle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä. Järjestelmään kytketään KellerGSM2 -pohjavesien automaattilähettimet, automaatiosta tuotavat pumppaustiedot ja LIMS-laboratoriojärjestelmästä tuotavat käyttötarkkailujen analyysitulokset. Lue lisää
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Hyvinkään Vedelle pohjavesien yhteistarkkailuun sekä vedenottamoiden ja vesilaitosten pumppaamotietojen, sähkökulutuksen ja kemikaalikulutuksen seurantaan. Lue lisää
 • Pohjaveden automaattitarkkailu ja EMMI-ympäristömonitorointihanke Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Lue lisää
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Aalto yliopistolle sääsemaseurantaan sekä virtaama- ja pohjavesitarkkailuun. Lue lisää
 • EMMI-ympäristömonitorointipalvelu Jyväskylän Energialle pohjavesialueen automaattitarkkailuun. Lue lisää
 • Pumpaamoiden etäseurantajärjestelmä Kuhmoisten vesilaitokselle. Lue lisää
 • Ympäristömonitorointipalvelu Helsingin yliopiston Lammin biologiselle tutkimusasemalle. Lue lisää
 • Pohjaveden pinnanmittausjärjestelmä Hyvinkään kaupungin vesilaitokselle - toimituksessa mukana sekä anturit, dataloggerit että tietojen seuranta kunnossapitojärjestelmän mobiili-käyttöliittymän kautta. Lue lisää

Muut tietojärjestelmähankkeet
 • Vanajaveden vesistöalueen veden laadun seurantaan julkinen tietopalvelu yhdessä Helsingin yliopiston ja Vanajavesikeskuksen kanssa. Lue lisää
 • Nesteen Linnatuuli-liikenneasemalle MasMonitor-järjestelmä liikeneseurantaan. Lue lisää
 • Uusi MASmonitor-seurantajärjestelmä Vanajavesikeskukselle. Lue lisää
 • Kuntaliiton omistaman konsulttiyhtiö FCG Oy:n laboratoriojärjestelmän web-portaali
 • Tiedonkeräys- ja laatutarkkailujärjestelmä Proagria Oy:n maaseudun majoitustilojen luokitukseen
 • RFID-pohjainen lippujärjestelmä laskettelukeskus Parra Oy:lle
 • RFID-pohjainen ajoneuvojen tunnistus- ja laskutusjärjestelmä maa-ainesten vastaanottoasemalle
 • Järjestelmä maaperänäytteiden vastaanottoon ja analyysituloksien web-pohjaiseen esittämiseen Labtium Oy:lle
 • Pienhiukkasalan julkaisujärjestelmä Suomen Hiukkasfoorumille ja Helsingin yliopistolle
 • Laitostason suunnittelutiedon integrointialustan moduleita ja palveluita Andritz Oy:lle