Teollisuus, energialaitokset, vesilaitokset ja ympäristötutkimus

Referenssitietoja Masinotekin valituista toteutushankkeista

Masinotek Oy on teollisuuden ja ympäristöalan ratkaisuihin ja palveluihin keskittynyt yritys. Masinotek toteuttaa asiakkailleen tietojärjestelmiä, näihin liitettäviä anturointiratkaisuja sekä toimitettavien järjestelmien asennuksia ja kunnossapitopalveluita. Lähes kaikissa toimittamissaan projekteissa Masinotek myös ylläpitää järjestelmät omilla pilvi-palvelimillaan sekä vastaa myös toimitettujen maastolaitteiden kunnossapidosta ja rajapintaseurannasta.

Kunnossapitojärjestelmät ja laitoksen sähköiset käyttöpäiväkirjat

 • Savonlinnan kaupungin vesilaitokselle AHJO-kunnossapitojärjestelmä, lisätiedot tästä
 • Kymenlaakson Vedelle AHJO-kunnossapitojärjestelmä Haminan, Kotkan ja Kouvolan vesihuoltoalueelle, lisätiedot tästä
 • Nivos Vesi Oy:lle AHJO-kunnossapitojärjestelmä Mäntäsälän, Pornaisten ja Pukkilan vesihuoltoalueelle, lisätiedot tästä
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmä vesilaitoksen puhdasvesipuolen ja jätevesilaitosten kunnossapitoon Kauhavan Vesi Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Kaukolämpölaitosten ja kaukolämpöverkkon mobiilikäyttöinen AHJO-järjestelmä Orimattilan Lämpö Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Tutkimuslaitoksen mittausinstrumenttien Asset Management ja tarkastustoiminta Uppsalan yliopistolle, lisätiedot tästä
 • Sähköasemien sekä kauko- ja vesivoimalaitosten kunnossapitojärjestelmä Mäntsälän sähkö Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Tukkuvesiyhtiön laitos- ja laitekohteiden kunnossapitojärjestelmä Turun Seudun Vesi Oy:lle, lisätiedot tästä.
 • Jätevesipumppaamoiden ja vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä Joensuun Vedelle, lisätiedot tästä
 • Vesilaitoksen ja tukkuvesiyhtiön kunnossapitojärjestelmä Lakeuden Vesi Oy:lle, lisätiedot tästä
 • Kuhmoisten kunnan vesilaitoksen kunossapitojärjestelmä ja jätevesipumpaamoiden kaukovalvonta, lisätiedot tästä
 • Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä, lisätiedot tästä
 • Seinäjoen Energian kunnossapitojärjestelmä, lisätiedot tästä
 • Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän kunnossapitojärjestelmä
 • Hyvinkään kaupungin vesilaitoksen kunnossapitojärjestelmä
 • Lohjan kaupungin omistaman Lohjan Energiahuolto Oy:n kunnossapitojärjestelmä lampölaitoksille, lisätiedot tästä
 • Seinäjoen kaupungin vesilaitoksen Seinäjoen Vesi Oy:n kunnossapitojärjestelmä jätevesilaitokselle

EMMI-ympäristömonitorointi ja kaukovalvontahankkeet

 • Rauman satamalle ja KVVY:lle Masinotekin sameusmittausasemat, lisätiedot tästä
 • Kekkilä Oy:lle turvetuotantoalueiden ympäristömonitorointi sekä virtaamamittauslaitteet
 • Joensuun Vedelle EMMI pohjavesialueiden, pintavesien ja laboratoriotietojen seurantaan, lisätiedot tästä
 • Turvetuotantoalueiden valumavesien virtaamamittausjärjestelmät Vapo Oy:lle, lisätiedot tästä
 • VTT:lle soiden automaattinen virtaamamittausjärjestelmä ja sen kytkentä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään. Toimituksessa mukana laitetoimitukset, asennukset, tiedonsiirto ja taustajärjestelmien ylläpitopalvelut, lisätiedot tästä
 • Tuusulan Seudun Vesi Oy:lle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä. Järjestelmään kytketään KellerGSM2 -pohjavesien automaattilähettimet, automaatiosta tuotavat pumppaustiedot ja LIMS-laboratoriojärjestelmästä tuotavat käyttötarkkailujen analyysitulokset., lisätiedot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Hyvinkään Vedelle pohjavesien yhteistarkkailuun sekä vedenottamoiden ja vesilaitosten pumppaamotietojen, sähkökulutuksen ja kemikaalikulutuksen seurantaan, lisätiedot tästä
 • Pohjaveden automaattitarkkailu ja EMMI-ympäristömonitorointihanke Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, lisätiedot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä Aalto yliopistolle sääsemaseurantaan sekä virtaama- ja pohjavesitarkkailuun, lisätiedot tästä
 • EMMI-ympäristömonitorointipalvelu Jyväskylän Energialle pohjavesialueen automaattitarkkailuun, lisätiedot tästä
 • Pumpaamoiden etäseurantajärjestelmä Kuhmoisten vesilaitokselle, lisätiedot tästä
 • Ympäristömonitorointipalvelu Helsingin yliopiston Lammin biologiselle tutkimusasemalle, lisätiedot tästä
 • Pohjaveden pinnanmittausjärjestelmä Hyvinkään kaupungin vesilaitokselle - toimituksessa mukana sekä anturit, dataloggerit että tietojen seuranta kunnossapitojärjestelmän mobiili-käyttöliittymän kautta, lisätiedot tästä

Muut tietojärjestelmähankkeet

 • Vanajaveden vesistöalueen veden laadun seurantaan julkinen tietopalvelu yhdessä Helsingin yliopiston ja Vanajavesikeskuksen kanssa, Lisätiedot ja linkki sivustolle tästä
 • Nesteen Linnatuuli-liikenneasemalle MasMonitor-järjestelmä liikeneseurantaan, lisätiedot tästä
 • Uusi MASmonitor-seurantajärjestelmä Vanajavesikeskukselle, lisätiedot tästä
 • Kuntaliiton omistaman konsulttiyhtiö FCG Oy:n laboratoriojärjestelmän web-portaali Tiedonkeräys- ja laatutarkkailujärjestelmä Proagria Oy:n maaseudun majoitustilojen luokitukseen
 • RFID-pohjainen lippujärjestelmä laskettelukeskus Parra Oy:lle
 • RFID-pohjainen ajoneuvojen tunnistus- ja laskutusjärjestelmä maa-ainesten vastaanottoasemalle
 • Järjestelmä maaperänäytteiden vastaanottoon ja analyysituloksien web-pohjaiseen esittämiseen Labtium Oy:lle
 • Pienhiukkasalan julkaisujärjestelmä Suomen Hiukkasfoorumille ja Helsingin yliopistolle
 • Laitostason suunnittelutiedon integrointialustan moduleita ja palveluita Andritz Oy:lle