Sääasemat ja Open Data sääasemamittausten seuranta

Masinotek toimittaa sääasemia ja avointen rajapintojen kautta haettavaa sääasemadataa. Sääasemadata on seurattavissa Masintekin kehittämän EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän tai AHJO-kunnossapitojärjestelmän kautta. Sääasemadata on yhdistettävissä myös asiakkaan omaan mittausdataan.

Sääasemavaihtoehdot
 • Davis Pro Vantage II - valmiit ja kustannustehokkaat sääasemat
 • Davis sääasemakomponentit kytkettyinä Masinotekin Maslog-dataloggeriin yhdessä asiakkaan muiden mittausantureiden kanssa
 • Vaisalan huoltovapaat WXT520-sääasemat
 • Muut ultraäääniperiaatteeseen perustuvat tuulen seurantaan sekä akustiseen sadantaseurantaan perustuvat huoltovapaat sääasematyypit
Valmiit Open Data sääasemapalveluiden rajapinnat
 • Kaikki Suomen ilmatieteenlaitoksen (FMI) Open data sääasemat
 • Kaikki Ruotsin ilmatieteenlaitoksen (SMHI) Open data sääsemat
 • Masinotekin järjestelmiin sääasemien data tuodaan EMMIin 10-30 min välein ja tarvittaessa data voidaan yhdistää muuhun asiakkaalle toimitettavaan mittaustietoon.
Valittavissa olevat mittausparametrit
 • Ilman lämpötila
 • Ilman kosteus
 • Ilmanpaine
 • Sademäärä
 • Sateen intensiteetti
 • Auringon säteily
 • Valoisuus
 • Tuulen suunta
 • Tuulen nopeus
 • Tuulen huipputehot
Tietojärjestelmät säämittausdatan seurantaan
 • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä, jossa säädata voidaan yhdistää muihin mittauksiin (mm. pohjavedet, maatalouden viljelyseuranta, hulevesijärjestelmät, jätevesipumppausseuranta).
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmään kytkettäessä voidaan laskea esim. kaukolämpöverkon tehon kannalta keskeisiä seurantatuloksia ja yhdistää dataa esim verkoston paine- ja virtaamamittauksiin