Vesi- ja energialaitosten sekä teollisuuden jatkuvatoimiset virtaama- ja painemittaukset putkistoista

Masinotekin virtaamamittaustekniikat yhdistettynä Maslog-lähettimiin ja OnLine-dataseurantaan
  • Siemensin magneetti-induktiiviset mittausputket (ns. mankkuputket)
  • Putken päälle asennettavat ultraäänimittaukset
  • Magneettiseen induktiomittaukseen perustuvat mankkusauvat, jotka voidaan asentaa yhteillä paineelliseen putkeen
Dataloggerit
  • GPRS/3G lähettävät dataloggerit, joissa virtalähteinä joko pitkäikäiset paristot, aurinkopaneeli tai verkkovirta
  • Lora-lähettimet pulssimittauksiin suoraan pulssilähtöisestä uudesta tai vanhasta virtausmittarista
Painelähettimet
  • Kaukolämpöverkon ja vesijohtoverkon painemittaukset yhdessä tai erikseen virtaamamittauksen kanssa
  • Datakeräys ja lähetys MasLog- loggereilla tai MasLora -lähettimillä 3G/4G tai Lora-verkossa
Tietojärjestelmä datan seurantaan
  • EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä tarkkaan aikaleimoittain tehtävään mittausdataseurantaan
  • AHJO-kunnossapitojärjestelmä verkkovirtaan kytkettyihin ja muutaman minuutin välein lähettäviin dataloggerihin
  • Datan näyttäminen Masmap-karttapalvelussa ja trendikuvaajien ja kulutuspisteiden seuranta suoraan karttapalvelussa