Teollisuus, energialaitokset, vesilaitokset ja ympäristötutkimus

Masinotek toimittaa teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Yhtiön syvintä osaamista on erityisesti asiakkaiden toiveet huomioiva ohjelmistokehittäminen ja rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esim. kenttälaitteisiin. Tavoitteena on toimia ennen kaikkea uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottamisessa teollisuuteen sekä energia-. vesi- ja ympäristöhuoltoon. Masinotekin kautta saavat sekä lämpö- ja vesilaitokset että teollisuuspuolen asiakkaat asiantuntevia palveluita myös koskien toteutusurakoita ja järjestelmien asennus- ja valvontapalveluita.

Masinotek toteuttaa myös ympäristömonitorointijärjestelmiä ja näihin liittyviä kenttämittausjärjestelmiä vesilaitoksille, tutkimuslaitoksille sekä viranomaiskäyttöön. Ympäristömonitorointi kattaa sekä luontokohteiden automaattiset seurantajärjestelmät että mm. jätevesipumppaamoille ja paineenkorotusasemille toimittamamme kaukovalvonta- ja etäseurantajärjestelmät.

Vientitoimintaa yhtiö on aloittanut Ruotsiin, Hollantiin ja Sveitsiin. Masinotek on mukana EU -rahoitteisessa jättimäisessä eLTER (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure) tutkimushankkeessa, joka toteutetaan ajalla 2015-2019. Pyrkimyksenä on yhdistää korkeatasoisia palveluita erilaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten laaja-alaiseen käyttöön. eLTER -hankkeessa on 28 yhteistyökumppania 21 eri maasta. Suomesta hankkeessa on mukana Masinotekin lisäksi SYKE ja Helsingin Yliopisto.

Hanketoteutuksissa Masinotek kartoittaa asiakkaan kokonaistarpeet. Yhtiö vastaa myös asiakkaan tarvitsemien laitteiden ja esim. antureiden määrittelyistä, hankinnasta sekä integroinneista muun toimitettavan järjestelmäratkaisun yhteyteen. Masinotek mahdollistaa huipputason ohjelmisto- ja järjestelmäosaamisen ja kokonaisvaltaisten palveluiden hankkimisen samalta toimittajalta.