Tuusulan Seudun Vedelle Masinotekin karttapalvelut

Tuusulan Seudun Vesilaitos (TSV) on yksi Suomen suurimpia tukkuvesiyhtiöitä ja merkittävä osa yhtiön puhdasvesituotannosta tehdään tekopohjavedestä. Yhtiö vastaa vesitoimituksista sekä Järvenpään, Keravan, Sipoon että Tuusulan vesilaitoksille. TSV käyttää laitostensa kunnossapitoseurantaan Masinotekin AHJO-järjestelmää, johon kesän 2018 lopulla kytkettiin myös Masinotekin karttapalvelut.

TSV on käyttänyt AHJOa jo lähes seitsemän vuotta kymmenien vesilaitosten, vesitornien sekä paineenkorottamoiden kunnossapitojärjestelmänä. Samaan järjestelmään on luotu myös kaikkien pohjavesialueiden havaintoputket, joiden pinnankorkeusseuranta kirjataan kuukausittain AHJO-kunnossapitojärjestelmään. Koska seurattavien kohteiden määrä on jo useita satoja, oli tarkoituksenmukaista, että etenkin maastokohteiden seurantaa varten kohteet päästään tarkastelemaan myös karttatasoilta.

Masinotek toteutti rajapinta-ingtegraaton AHJOn ja uuden internet-pohjaisen Masmap-karttapalvelunsa välille. Näin voidaan kaikki TSV:n maastokohteet visualisoida suoraan kunnossapitojärjestelmän sisällä mobiililaitteillakin näkyvässä karttapalvelussa. Karttapalvelu käyttää suoraan OnLine-kutsuilla maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja. Lisäksi TSV:lle kytkettiin käyttöön myös koko Suomea koskevat valumavesi- sekä pohjavesikartta-aineistot.

Kunnossapitojärjestelmän kohteet voidaan näyttää karttapalvelussa omina tasoinaan ja kuhunkin kohteeseen pääsee suoralla linkillä karttapalvelun kautta.

TSV käyttää toiminnassaan myös Masinotekin EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmää. Tänne kerätään kaikki kunnossapitojärjestelmän kautta syötetty pohjavesien tarkkailutieto, mutta myös automaattimittaukset niiltä havaintoputkilta, joissa on havaintoputkien pinnankorkeutta seuraavat GSM-verkossa lähettävät dataloggerit. Lisäksi EMMIin kerätään automaattisesti laboratorioiden tekemät käyttötarkkailun ja verkostonäytteenoton analyysitulokset.

Masinotekin karttapalvelussa on rajapinta myös EMMIin, joka näin mahdollistaa myös EMMIn havintopisteiden tarkastelun karttapohjan päällä. EMMIn sisällä näytettävä OnLine-kartta pystyy myös visualisoimaan ilman lisätyötä kaikki kuvaajina seurattavat pohjavesitarkkailun havainnot suoraan karttakäyttöliittymässä.

Tägit: emmi ahjo karttapalvelu pohjavesi etävalvonta vesilaitos tekopohjavesi