Laboratoriotulosten automaattinen seurantajärjestelmä

EMMI-järjestelmä ja automaattinen laboratoriotulosten seuranta

EMMI-järjestelmään voidaan kytkeä lisäosa, joka tuo rajapinnan kautta dataa vesilaboratoriosta, 15 min viiveellä tulosten valmistumisesta. Data tuodaan automaattisesti vesilaitoksen tai tutkimuslaitoksen omaan, Masinotekin kehittämään, EMMI-järjestelmään.

Masinotekillä on valmiit rajapinnat mm. seuraaviin vesilaboratorioihin:

 • KVVY Tutkimus Oy:n laborarotiojärjestelmä
 • Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • Länsi-Uudenmaan vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriojärjestelmä
 • Eurofins AHMA OY:n laboratoriojärjestelmä
 • Metropolilab Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • FCG:n laboratoriojärjestelmä
 • Analyyysituloksia voidaan seurata yksittäisten havaintopisteiden osalta näytteenottoitain tai kokonaisuuksina. Tällöin haluttujen analyysituloksien tarkastelu kuvaajina, koko seuranta-ajalta, on mahdollista.

  Dataa voidaan myös yhdistää toisiin mittauspisteisiin ja laskea reduktioita, keskiarvoja ja ennusteita.

  Järjestelmä mahdollistaa datan lataamisen ulos asiakkaan edellyttämissä raporttiformaateissa.

  Optiot

 • Analyysidataan voidaan liittää asiakkaan omista antureista mitattua seurantadataa (virtaama, pinnankorkeus...).
 • Analyysituloksille voidaan asettaa hälytysrajoja ja tilata hälytykset käyttäjien sähköposteihin.