AHJO - Agro ja maatalouden dataseuranta

Maatalouden tarpeisiin OnLine-mittausratkaisut sekä pellolta että tuotantotiloista.

Mittausjärjestelmät

Pelto- ja ympäristömittaukset

 • Sääasemat: sademäärä, ilman lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine, tuulen nopeus, tuulen suunta
 • Maaperämittaukset: maaperäkosteus, routaseuranta, maaperän lämpötila
 • Peltovalunta: virtausmittaus valtaojista, typpi-, kiintoaines ja sameusmittaukset
 • Tuotantotilamittaukset

 • Eläinseuranta: sijainti, terveystiedot, rehun kulutusseuranta
 • Juomavesiautomaattien seuranta eläinkohtaisesti RFID-antureilla
 • Tuotanto- ja varastotilojen olosuhdeseuranta: lämpötila, kosteus, ilmanpaine, valon määrä
 • AHJO Agro -tietojärjestelmän tarjoamat valmiit palvelut

 • Data seurattavissa trendikuvaajilla
 • Data yhdistettävissä AHJOn kunnossapitotoimintoihin, joista automaattiset huoltoilmoitukset
 • Hälytystoiminnot raja-arvojen ylittymisistä
 • Aamusähköpostiraportit tehdyistä työtehtävistä ja tapahtumista