Masinotekin sovellusnäkymiä mobiilisti. Masinotekin asentama mittakaivo ojan vieressä. Masinotekin virtausmittauksia kosteikolla.

MASINOTEKIN IoT-RATKAISUT, TEKNOLOGIAT, JÄRJESTELMÄT JA PALVELUT

VESILAITOKSET • ENERGIALAITOKSET • TUTKIMUSLAITOKSET • VESIENSUOJELUYHDISTYKSET • YLIOPISTOT


Masinotekin kehittämät ohjelmistot pilvipalveluina

Emmi-logo linkkinä EMMI-sivulle.

YMPÄRISTÖN SEURANTA

Masinotekin kehittämä EMMI-sovellus on mittalaitetoimittajista riippumaton ympäristöseuranta ja datankeräys järjestelmäpalvelu. EMMI sisältää markkinoiden kehittyneimpiä käyttöliittymä- ja tietokantaominaisuuksia.
Ympäristöseuranta ja datankeräys

Sininen AHJO-logo linkkinä AHJO-sivulle.

KUNNOSSAPIDON SEURANTA

Masinotekin kehittämä AHJO-sovellus on mobiilikäyttöinen kunnossapitojärjestelmä. Sitä käytetään laitoskokonaisuuksien laitekannan, prosessivalvonnan ja laajojen verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan.
Kunnossapidon seurantaa reaaliajassa

Masmaps sinivihreä logo linkkinä Masmaps-karttapalvelu -sivulle.

KARTTAPALVELU

Masinotekin kehittämä Masmaps-karttapalvelu antaa mahdollisuuden kohteiden ja mittauspisteiden sijaintien tarkasteluun sekä asiakkaan omaan aineistoon pohjautuvien vesi- ja kaukolämpöverkostojen visualisointiin.
Karttapalvelu osana kunnossapitoa ja ympäristön seurantaa

Sini-vihreä viivadiagrammin kuva linkkinä Mittaukset ja etäseuranta -sivulle.

MITTAUKSET JA ETÄSEURANTA

Masinotekin etäseurannan kokonaisvaltaiset palvelut kattavat antureiden ja loggereiden valinnat, toimitukset, maastoasennukset ja tietoverkkokytkennät.
Masinotekin kokonaisvaltainen palvelukonsepti


Masinotekin IoT-laiteratkaisut asiakassovelluksiin