Masinotek


Pohjavesiseuranta-anturi. EMMI-järjestelmän graafisia kuvaajia. AAA-logo.

IoT-ratkaisut, kunnossapidon järjestelmät ja etäseurantapalvelut


MASINOTEKIN LIIKETOIMINTA-ALUEET


OHJELMISTOT PILVIPALVELUINA

Emmi-logo linkkinä EMMI-sivulle.

YMPÄRISTÖSEURANTA

Masinotekin kehittämä EMMI-sovellus on mittalaitetoimittajista riippumaton datankeräys- ja ympäristön seurantajärjestelmä. EMMI sisältää markkinoiden kehittyneimpiä käyttöliittymä- ja tietokantaominaisuuksia.
Ympäristöseuranta ja datankeräys

Sininen AHJO-logo linkkinä AHJO-sivulle.

KUNNOSSAPIDON SEURANTA

Masinotekin kehittämä AHJO-sovellus on mobiilikäyttöinen kunnossapitojärjestelmä. Sitä käytetään laitoskokonaisuuksien laitekannan, prosessivalvonnan ja laajojen verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan.
Kunnossapidon seurantaa reaaliajassa

Masmaps sinivihreä logo linkkinä Masmaps-karttapalvelu -sivulle.

KARTTAPALVELU

Masinotekin kehittämä Masmaps-karttapalvelu antaa mahdollisuuden kohteiden ja mittauspisteiden sijaintien tarkasteluun sekä asiakkaan omaan aineistoon pohjautuvien vesi- ja kaukolämpöverkostojen visualisointiin.
Karttapalvelu osana kunnossapitoa ja ympäristön seurantaa

logo linkkinä Mittaukset ja etäseuranta -sivulle.

MITTAUKSET JA ETÄSEURANTA

Masinotekin etäseurannan kokonaisvaltaiset palvelut kattavat antureiden ja loggereiden valinnat, toimitukset, maastoasennukset ja tietoverkkokytkennät.
Masinotekin kokonaisvaltainen palvelukonsepti


IoT-LAITERATKAISUT ASIAKASSOVELLUKSIIN