Kolme miestä tutkii mittauspisteen laitetta. Tutkijat ottamassa näytteitä pellon viereisestä ojasta

AHJO - Agro ja maatalouden mittausjärjestelmät ja pilvipalvelut

Maatalouden tarpeisiin OnLine-mittausratkaisut sekä pellolta että tuotantotiloista.

Mittausjärjestelmät

Pelto- ja ympäristömittaukset

  • Sääasemat: sademäärä, ilman lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine, tuulen nopeus, tuulen suunta
  • Maaperämittaukset: maaperäkosteus, routaseuranta, maaperän lämpötila
  • Peltovalunta: virtausmittaus valtaojista, typpi-, kiintoaines ja sameusmittaukset

Tuotantotilamittaukset

  • Eläinseuranta: sijainti, terveystiedot, rehun kulutusseuranta
  • Juomavesiautomaattien seuranta eläinkohtaisesti RFID-antureilla
  • Tuotanto- ja varastotilojen olosuhdeseuranta: lämpötila, kosteus, ilmanpaine, valon määrä

AHJO Agro -tietojärjestelmän tarjoamat valmiit palvelut

  • Data seurattavissa trendikuvaajilla
  • Data yhdistettävissä AHJOn kunnossapitotoimintoihin, joista automaattiset huoltoilmoitukset
  • Hälytystoiminnot raja-arvojen ylittymisistä
  • Aamusähköpostiraportit tehdyistä työtehtävistä ja tapahtumista