Pohjavesialueiden ja pohjaveden havaintoputkien jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät

MasLog -20, havaintoputkien Online-seuranta ja EMMI-ympäristömonitorointi

Jatkuvatoimiset ja lähettävät mittausasemat

 • Pohjaveden pinnanmittaus absoluuttista painetta mittaavalla anturilla, n. 2-5 m veden pinnan alapuolella
 • Anturissa mahdollisuus myös pohjaveden lämpötilan mittaamiseen
 • Havaintoputken yläosaan asennetaan GPRS/3G-dataloggeri, joka kerää ja lähettää tiedot EMMIin
 • Loggerissa erillinen ilmanpaine- ja lämpötila-anturi
 • Veden pinnankorkeus merenpinnasta lasketaan automaattisesti loggerissa ja EMMIssä
 • Painemittaus 1 h - 1 vrk välein
 • Datan lähetys yleensä 1 - 2 krt/vrk
 • Pariston kesto n. viisi vuotta
 • Dataseuranta EMMI-järjestelmässä

 • Näytetään raakadatana paineet ja lämpötilat
 • EMMI laskee automaattisesti pinnankorkeuden suhteessa maan pintaan ja meren pinnankorkeuteen
 • Saman pohjavesialueen havaintoputkien data yhdistetään samoihin kuvaajiin ja datatauluihin
 • Automaattiseen dataan voidaan kytkeä mukaan myös manuaalisesti seurattavien putkien pinnankorkeudet
 • Optiona

 • Hälytykset raja-arvojen ylittymisistä
 • Dataloggeriin voidaan kytkeä myös muita mittausantureita kuten pH ja johtokyky
 • Dataan voidaan yhdistää myös manuaalisesti maastossa kerättävät mittautiedot
 • Vanhat mittaustiedot voidaan tuoda siirtotiedostoina ja yhdistää uusiin OnLine-mittaustuloksiin
 • Laboratoriotulokset voidaan tuoda suoraan vesilaboratorion datajärjestelmästä