Ennakoiva kunnossapito – kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen

Ennakoiva kunnossapito | Masinotek Blogi | Kirjoittaja: Tero Kähkölä

Ennakoivan kunnossapidon tarkoitus on vähentää suunnittelemattomia tuotannon pysähdyksiä ja toiminnan häiriöitä. Ennakoiva kunnossapito sisältää esimerkiksi määräajoin tai -välein tehtäviä kunnossapitotoimenpiteitä, joiden tarkoitus on havaita ja ehkäistä alkavat viat jo ennen koneiden ja laitteiden vikaantumista. Nämä toimenpiteet voivat olla esimerkiksi ajankohtaan perustuvia silmämääräisiä tarkastuksia tai käyttömääriin liittyviä huoltoja.

Ennakoivan kunnossapidon kannattavuus on taloudellinen asia, joten tehokkuuden kasvun tulisi olla suurempaa kuin sen aiheuttamat ylläpitokulut. Hyvin toteutettuna ennakoiva kunnossapito on kustannustehokas menetelmä laitteiden ja koneiden ylläpitoon ja huoltamiseen, koska se on korjaavaa kunnossapitoa edullisempaa. Perusteellinen huolto-ohjelma takaakin koneille ja laitteille merkittävästi pidemmän elinkaaren. Takaisinmaksuaika ennakoivan kunnossapidon järjestämiselle on verrattain lyhyt etenkin silloin, jos suunnittelemattomat toiminnan pysähdykset hinnoitellaan muun ongelmaratkaisun lisäksi.

AHJO kunnossapitojärjestelmä ja ennakoivan kunnossapidon työkalut

Työkaluksi helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä

Hyvin toteutettu ja ylläpidetty kunnossapitojärjestelmä on tehokas ennakoivan kunnossapidon ja toiminnan tehostamisen työkalu. Masinotekin kunnossapitojärjestelmä AHJO on yksi markkinoiden kehittyneimmistä kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmistä, jota voidaan käyttää laitoskokonaisuuksien laitekannan, prosessivalvonnan, kaukovalvontakohteiden, etämittausten sekä laajojen verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan. Helppokäyttöisyytensä vuoksi myös ennakoivan kunnossapidon ylläpito on AHJOn avulla yksinkertaista.

Tero Kähkölä, myynti- ja projekti-insinööri