AHJO-kunnossapitojärjestelmä - jätevesipuhdistamon toimintavarmuuden turva muutostilanteissa

Masinotek Oy:n AHJO-kunnossapitojärjestelmän ominaisuudet sopivat sekä pienille että suurille laitoksille. AHJOn käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. AHJO-ratkaisua käytetään jätevesilaitosten, puhdasvesilaitosten sekä viemäri- ja vesijohtoverkostojen kunnossapidon seurannassa.

AHJO-järjestelmä mahdollistaa tiedon luotettavan tallentamisen toistuvista huolto- ja kunnossapitotöistä sekä tarkastuskierroksista. Kirjausten säännöllisyys takaa, että asiat pysyvät mielessä ja ongelmakohdat tulee hoidettua.

AHJO-ratkaisun pääominaisuuksia ovat:

  • Kone- ja laitostiedot
  • Käyttöpäiväkirjat
  • Työtehtävät ja raportit
  • Automaattisesti toimivat ennakkohuoltotehtävät
  • Huolto- ja tarkastuslomakkeet
  • Hälytysjärjestelmä
  • Karttasovellus
  • Liite- ja kuvatiedostojen tallennus
  • Mittaustiedot antureilta

Häiriötilanteet hallintaan kirjausten säännöllisillä tallennuksilla

AHJO-kunnossapitojärjestestelmästä löytyvät kaikki tarvittavat ohjeet, laitteiden tekniset tiedot ja huoltohistoria. Häiriötilanteissa on tärkeää, että laitetiedot sekä säätöjä ja asetuksia varten tarvittavat taustatiedot ovat pysyvästi henkilökunnan saatavilla. AHJOon tallennetut tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä niin työvuorojen vaihtuessa kuin myös henkilöstön eläkkeelle lähdön aikaan sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

Nopea käytöönotto ja helposti opittava käyttöliittymä

Usein ajatellaan, että ison järjestelmän käyttöönotto on hankala ja aikaavievä prosessi. Näin onkin - AHJO on iso järjestelmä, mutta se voidaan ottaa käyttöön erittäin nopeasti. Useat vesilaitokset ovat saaneet AHJOn käyttöön jopa 1-2 viikossa. Käyttäjäkoulutuskaan ei vie kuin pari tuntia ja tämän jälkeen kaikki pystyvät jo tekemään kirjauksia ja hakemaan tietoja järjestelmästä.

Valmis järjestelmä palveluna sisältää varmuuskopioinnit ja ilmaisen käyttäjätuen

AHJO toimitetaan valmiina palveluna ja käyttöön tarvitaan vain internet-yhteys. AHJOa voidaan käyttää sekä pöytätietokoneilta että mobiililaitteilta. Teemme kaikki perusasetukset yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla luodaan myös kaikki alkuvaiheessa mukaan otettavat laite- ja konekortit. Järjestelmän hankintakustannus on alhainen ja käyttöä voidaan laajentaa vuosien saatossa erilaisilla valmiilla lisäosilla.

AHJO-järjestelmä takaa myös omalta osaltaan, että laitoksen toiminta täyttää viranomaismääräykset ja -suositukset. AHJO antaa turvaa häiriötilanteissa ja henkilöstön vaihdostilanteissa.

Pyydä meiltä AHJOn etäesittely. Käydään läpi järjestelmän perusominaisuudet ja suunnitellaan yhdessä miten AHJO voidaan ottaa teidänkin jätevesilaitoksella käyttöön kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Lue lisää AHJOn nykyisistä käyttäjistä ja referenssiprojekteista.