Kokonaisvaltainen palvelukonsepti

Masinotek toimittaa tietojärjestelmiä ja näihin integroitavia antureita sekä automaatiojärjestelmiä teollisuuteen ja ympäristöhuollon asiakkaille. Toteutamme hankkeissamme kokonaisvaltaista palvelukonseptia. Asiakas voi halutessaan hankkia kaikki järjestelmän komponentit ja ohjelmistot Masinotekiltä mukaan luettuna myös asennukset laitoksille ja maastoon sekä käytön aikaisen ylläpidon.

Masinotekin kokonaispalvelusta voidaan räätälöidä asiakkaalle juuri haluttuun tarpeeseen kohdistettu toimituskokonaisuus. Myös suurten kokonaishankkeiden toteutukset mahdollistuvat yhteistyökumppaneiden tuella. Palvelumme kattavat mm.

Tietojärjestelmät

Tarvekartoitus, tietojärjestelmäintegroinnit, asennukset, koulutukset ja käyttöönotto.

Anturijärjestelmät

Antureiden määrittely ja valinta, integrointi tiedonkeräykseen, asennus, koulutus ja käyttöönotto.

Logiikat, dataloggerit, GPRS- ja radiomodeemit

Tiedon keräys kenttälaitteilta ja integrointi tietojärjestelmään. Toimitukseen sisältyy Masinotekin toimittamana loggeritoimitukset, loggereiden ja antureiden kytkennät, loggereiden konfigurointi ja kytkentä taustajärjestelmään sekä laiteasennukset maastoon.

Mittaukset ja etäseuranta

Masinotek toimittaa ja asentaa kokonaismittausjärjestelmiä teollisuuden sekä vesi- ja energialaitosten tarpeisiin. tuotamme käyttäjille laadukasta mittaustietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti. Tuloksien tarkastelu tapahtuu suoraan Masinotekin kehittämistä internet-käyttöliittymistä osana kunnossapitotoimintaa tai yleistä ympäristömonitorointia. Kokonaispalvelumme kattaa antureiden ja loggereiden valinnat, toimitukset, asennukset ja tietoverkkokytkennät.

Toimintatapamme mahdollistaa aina parhaan mahdollisen mittauslaitteiston valinnan kuhunkin kohteeseen. Käytössä on laaja valikoima antureita ja langattomilla tiedonsiirtoyhteyksillä varustettuja tiedonkeräysloggereita. Tiedonsiirto laitteiden välillä toteutetaan joko radiotaajuuksilla tai GSM-pohjaisilla tiedonsiirtoyhteyksillä. Kentältä automaattisesti kerätty mittaustieto voidaan yhdistää osaksi AHJO-kunnossapitojärjestelmää tai EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmää. Tarvittaessa mittaustiedot voidaan viedä kehittyneillä rajapintatekniikoilla myös suoraan asiakkaalla jo olemassaoleviin taustajärjestelmiin.

Kysy asiantuntijaltamme - Ota yhteyttä meihin