Masinotek Oy

Teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologiat, järjestelmät ja palvelut

Masinotek toimittaa teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Syvintä osaamistamme on erityisesti asiakkaiden toiveet huomioiva ohjelmistokehittäminen ja rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esim. kenttälaitteisiin. Toimimme ennen kaikkea uusien innovatiivisten ratkaisujen tuottamisessa teollisuuteen sekä energia-, vesi- ja ympäristöhuoltoon. Kauttamme saavat sekä lämpö- ja vesilaitokset että teollisuuspuolen asiakkaat korkeatasoista ammattiosaamistamme myös koskien toteutusurakoita ja järjestelmien asennus- ja valvontapalveluita.

Ympäristömonitorointi- ja kenttämittausjärjestelmät

Masinotek toteuttaa ympäristömonitorointijärjestelmiä ja näihin liittyviä kenttämittausjärjestelmiä vesilaitoksille, tutkimuslaitoksille sekä viranomaiskäyttöön. Ympäristömonitorointi kattaa sekä luontokohteiden automaattiset seurantajärjestelmät että mm. jätevesipumppaamoille ja paineenkorotusasemille toimittamamme kaukovalvonta- ja etäseurantajärjestelmät.

Vientitoiminta ja kansainväliset hankkeet

Masinotek on aloittanut vientitoimintaa Ruotsiin, Hollantiin ja Sveitsiin. Olemme olleet mukana EU -rahoitteisessa jättimäisessä eLTER (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure) tutkimushankkeessa, jota on toteutettu ajalla 2015-2019. Pyrkimyksenä on ollut yhdistää korkeatasoisia palveluita erilaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten laaja-alaiseen käyttöön. eLTER -hankkeessa on ollut 28 yhteistyökumppania 21 eri maasta. Suomesta hankkeessa on ollut mukana Masinotekin lisäksi SYKE ja Helsingin Yliopisto.

Masinotekin kokonaisvaltainen palvelu

Hanketoteutuksissa kartoitamme asiakkaan kokonaistarpeet. Masinotek vastaa myös asiakkaan tarvitsemien laitteiden ja esim. antureiden määrittelyistä, hankinnasta sekä integroinneista muun toimitettavan järjestelmäratkaisun yhteyteen. Mahdollistamme huipputason ohjelmisto- ja järjestelmäosaamisen ja kokonaisvaltaisten palveluiden hankkimisen samalta toimittajalta.

Näissä yhdistyksissä olemme jäsenyrityksenä


Bioenergia ry logo.

Finnish Water Forum logo.

Helsingin Seudun Kauppakamari logo.

Kunnossapitoyhdistys Promaint logo.

Suomen Yrittäjät logo.

Suomen Vesilaitosyhdistys VVY logo.

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry logo.