Masinotek


Maa, vesi, ilma ja Masinotekin graafinen kuvaaja.

Masinotek Oy

Tarjoamme IoT-ratkaisut reaaliaikaiseen kunnossapitoon sekä rakennetun ympäristön ja luontoympäristön mittausdatan seurantaan ja analysointiin. Kehitämme kaikki ohjelmistotuotteemme Suomessa. Toteutamme rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät ja etäseurattavat mittalaiteratkaisut energia-, vesi- ja ympäristöhuollon, kiinteistö- ja teknisen toimen sekä ympäristötutkimuksen tarpeisiin.


LUE LISÄÄ MASINOTEKISTA


NÄISSÄ YHDISTYKSISSÄ OLEMME JÄSENYRITYKSENÄ

Bioenergia ry logo. Finnish Water Forum logo. Helsingin Seudun Kauppakamari logo.
Kunnossapitoyhdistys Promaint logo. Suomen Yrittäjät logo. Suomen Vesilaitosyhdistys VVY logo.
Software from Finland logo. Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry logo. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hoitotalkoot logo.
Kuntien Putkimestarit ry logo.