Juha Pohjala pitää esitelmää Kiinassa. Aluevirtaama graafinen kuvaaja. Kaivo asennuksessa kosteikolla.

Masinotek Oy

Tinkimätöntä laatua ja tekoja ympäristön hyväksi

Masinotek Oy viettää vuonna 2021 kymmenen vuotta jatkuneen liiketoimintansa juhlavuotta. Yhtiö on kymmenen ensimmäisen toimintavuotensa aikana onnistunut vakiinnuttamaan asemansa osaavana asiantuntijayhtiönä teollisuuden, vesi-, energia- ja ympäristöalan toimialoilla. Olemme rakentaneet pitkiä asiakassuhteita monien merkittävien yhtiöiden ja julkisen alan toimijoiden kanssa. Pisimmillään meillä on jo lähes kymmenen vuotta jatkuneita asiakassuhteita useille isoille vesilaitoksille, energialaitoksille sekä viranomaisille ja tutkimuslaitoksille. Julkisen alan toimijoista meihin ovat jo pitkään luottaneet mm. useat ELY-keskukset, joille toimitamme jatkuvasti ympäristömittauspalveluita ja ylläpidämme heille toimittamiamme ympäristötiedon keräysjärjestelmiä.

Tietotekniikka keihäänkärjessä

Masinotekin toiminta nojaa yhtiön omaan korkeatasoiseen ohjelmistokehittämiseen ja toisaalta haastaviin IoT-laiteprojekteihin. Olemme kehittäneet kolme merkittävää ohjelmistoalustaa, joita on yhtäjaksoisesti kehitetty pisimmillään jo lähes kymmenen vuotta. Asiakkaidemme tarpeiden koko ajan kasvaessa näyttää siltä, että samoja sovelluksia kehitetään yhä pidemmälle myös tulevina vuosina. Yhtiömme uskalluksesta ja osaamisesta kertoo myös se, että kaikki nämä avainsovelluksemme on uusittu teknologian kehittyessä ja vuosien kuluessa lähes täysin ja parhaimmillaan meillä on vuodesta 2020 alkaen tuotannossa jo sovelluksiemme kolmas teknologiasukupolvi. Jatkuva kehittäminen takaa uusimpien ohjelmistoteknologioiden käyttöönoton. Haasteellisuutta tuo mukanaan se, että samaan aikaan olemme pitäneet kaikki asiakkaamme mukana niin, että myös ohjelmistojen käytettävyys ja vanhat ominaisuudet on pystytty kantamaan mukana uusiin järjestelmiin ja tietokantaratkaisuihin siirryttäessä.

Vientitoiminta ja kansainväliset hankkeet

Masinotek on aloittanut vientitoimintaa Ruotsiin, Hollantiin, Sveitsiin ja Kiinaan. Olimme mukana EU -rahoitteisessa jättimäisessä eLTER (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure) -tutkimushankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2019. Hankkeessa yhdistettiin ympäristödatan keräysjärjestelmiä erilaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten laaja-alaiseen käyttöön. eLTER -hankkeessa oli mukana 28 yhteistyökumppania 21 eri maasta. Suomesta olivat mukana Masinotekin lisäksi SYKE ja Helsingin Yliopisto. Vuosina 2019-2021 kehitämme Business Finlandin tukeman hankkeen puitteissa tulevaisuuden SmartCity-konseptia yhdessä Fortumin, kahden ulkomaalaisen kumppanin ja suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen kanssa.

Tulevaisuus näyttää lupaavalta kohti 2030-lukua

Masinotek on valittu kahtena vuotena peräkkäin Tasavallan presidentinkin palkitseman Suomen Kasvu Open -ohjelman puitteissa sadan parhaan finalistiyrityksen joukkoon. Yhtiömme nähdään mielenkiintoisena yrityksenä, jolla on korkeatasoista omaa osaamista niin tietotekniikasta kuin myös uusimmista IoT-etäseurantateknologioista.

Lisäksi yhtiön keskittyminen vesi-, energia- ja ympäristöalan teknologiakehittämiseen nähdään merkittävänä mahdollisuutena yhtiön kasvu-uralla. Teemme siis konkreettisia ympäristötekoja asiakkaidemme kanssa lähes joka päivä. Lisäksi pyrimme tekemään tätä työtä jatkossakin myös siten taloudellisesti kannattavasti, että lopullinen hyöty tulee myös ympäristön ja laajemminkin yhteiskunnan hyväksi.

Kasvava huoli mm. ilmastonmuutoksesta sekä vesi- ja energiavarojen riittävyydestä kirittää toimintaamme. Masinotek on eräällä tavalla piikkipaikalla mentäessä eteenpäin seuraavaa yhtiön vuosikymmentä ja kohti 2030-lukua. Yhtiöllämme on valmiit korkeatasoiset tuotteet, merkittävät referenssit ja luotettava asiakaskunta, joiden turvin on helppo uskoa myös tulevaan menestykseen. Asiantuntijoista koostuva henkilökuntamme uskoo itseensä ja tuotteisiimme ja tekee parhaansa saavuttaakseen myös jatkossa niin nykyisten kuin myös tulevien asiakkaidemme luottamuksen.


Lue lisää Masinotekista >>


NÄISSÄ YRITYKSISSÄ OLEMME JÄSENYRITYKSENÄ

Bioenergia ry logo. Finnish Water Forum logo. Helsingin Seudun Kauppakamari logo.
Kunnossapitoyhdistys Promaint logo. Suomen Yrittäjät logo. Suomen Vesilaitosyhdistys VVY logo.
Software from Finland logo. Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry logo. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hoitotalkoot logo.