Ahjo-järjestelmän näkymiä.

Kunnossapitojärjestelmä AHJO - Laajojen laitoskokonaisuuksen kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmä

Kunnossapitojärjestelmä AHJO on monipuolisuudessaan yksi markkinoiden kehittyneimmistä kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmistä. AHJO on suunnattu erityisesti teollisuuden, vesi- ja energialaitosten sekä tutkimuslaitosten käyttöön. AHJOa käytetään laitoskokonaisuuksien laitekannan, prosessivalvonnan ja laajojen verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan. Uusimman kehittämistyön tuloksena, käytetään kunnossapitojärjestelmä AHJOa nyt myös kaukovalvontakohteiden ja etämittausten automaattiseen seurantaan.

 • Konetiedot ja laitostiedot
 • Käyttöpäiväkirjat
 • Työtehtävät ja raportit
 • Ennakkohuoltojen suunnittelu
 • Huoltolomakkeet ja tarkastuslomakkeet
 • MasAlarm - hälytysjärjestelmä
 • MasMap - karttasovellus
 • Liitetiedostot ja kuvatiedostot
 • Mittaustiedot antureilta

Internet-pohjainen kunnossapitojärjestelmä

Kunnossapitojärjestelmä AHJO on jo alunperin tehty internet-pohjaiseksi järjestelmäksi ja siksi sen kaikki toiminnot tukevat selaimen kautta tapahtuvaa käyttöä. AHJOa voi käyttää kaikilla alustoilla, käyttöjärjestelmillä ja verkkoselaimilla, lisäksi kunnossapitojärjestelmä AHJO mukautuu erilaisiin kuvaruutukokokoihin. AHJOn käyttöliittymää kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon helppokäyttöisyys ja asiakaskohtaisuus. Kunnossapitojärjestelmä AHJO toimitetaan asiakasorganisaation käyttöön valmiina palveluna, joka sisältää tietokantajärjestelmät ja sovellusjärjestelmät, tarvittavat taustaohjelmistot sekä tietojen varmuuskopiopalvelut.

Dokumentinhallintaa suoraan kentältä mobiilisti

Raportointi suoraan kentältä mahdollistaa nopean kirjauksen käyttöpäiväkirjaan, jolloin raportit ovat heti kaikkien saatavilla. Kunnossapitojärjestelmä AHJOon tallennetaan laitosten ja laitteiden tekniset liitetiedostot ja valokuvat. Järjestelmään tallennetaan myös koko laitosta tai erilaisia yläprosessitasoja koskevia teknisiä dokumentteja ja liitetiedostoja. Liitetiedostot tuodaan järjestelmään massatuontina tai mobiilaitteiden kamerasovelluksilla suoraan kentältä.

OnLine-mittaustiedon reaaliaikainen seuranta

Kunnossapitojärjestelmä AHJOon kerätään kaikki kunnossapidon päivittäisiin rutiineihin, tarkastuskierroksiin ja huoltotöihin liittyvä tieto normaalin kunnossapitotyön yhteydessä. AHJO mahdollistaa kunnossapitohenkilökunnalle OnLine-mittaustiedon reaaliaikaisen seurannan jo kentällä.

Kaukovalvontamoduuli ja etämittauslaitteet

Kunnossapitojärjestelmä AHJOon voi kytkeä erilaisia etämittauspisteitä ja niiden alueellinen hajonta voi olla laaja. AHJOn kaukovalvontamoduuli seuraa etämittaustietoja ja tekee automaattisesti hälytyksiä joko SMS-viesteinä tai sähköpostiviesteinä, jos asetetut seurantaraja-arvot ylittyvät. Kaukovalvontamoduulin kautta voidaan seurata kohteiden tilaa. AHJOon voi liittää myös muiden toimijoiden etämittauslaitteita ja erilaisista Open Data -rajapinnoista voi tuoda mittaustietoja järjestelmään.

Automaattinen vikatilanteiden ennakointi

Vikatilanteiden ennakoinnilla pystytään pitämään laitosten ja yksittäisten laitteiden käytettävyys mahdollisimman korkeana. AHJOssa on mahdollista automatisoida ennakkohuoltotöiden luominen ja aikataulutus. Yksinkertainen liikennevalonäkymä ja tarvittaessa sähköpostiviestit muistuttavat ennakkohuolto- ja vikailmoitustehtävistä. AHJO kerää tietoja tehtävien suunnitellun ja toteutuneen aikataulun eroista.

Kattava graafiset kuvaajat kirjasto ja laskenta-algoritmit

Kunnossapitojärjestelmä AHJO sisältää graafiset kuvaajat kirjaston, jolla visualisoidaan numeerisia tapahtumia toiminnan laadusta tai mittaustiedoista. Graafiset kuvaajat kiinnittyvät automaattisesti kuhunkin kunnossapitokohteeseen ja niitä voi myös linkittää järjestelmän eri osiin käytettäväksi.

Sama järjestelmä useille eri sovellusalueille

Kunnossapitojärjestelmä AHJOa käytetään sekä laajoja laitoskokonaisuuksia sisältävien kohteiden että pienien, vähemmän laitekomponentteja käsittävien kohteiden kunnossapitojärjestelmänä. Kaikki tieto tallentuu koko laitoksen elinkaaren ajan AHJOon.

AHJOssa on valmiit toimintamallit ja käyttötapaukset seuraavia laitostyyppejä varten:

 • Puhdasvesilaitos
 • Jätevesilaitos
 • Vesihuoltoverkko
 • Viemäriverkko ja jätevesipumppaamot
 • Energialaitos
 • Kaukolämpölaitos
 • Tutkimuslaitos
 • Teollisuuskiinteistö

ASIAKASREFERENSSEJÄ