Kunnossapito- ja etäseurantajärjestelmä AHJO

AHJO on monipuolisuudessaan yksi markkinoiden kehittyneimmistä kunnossapito- ja etäseuranta-järjestelmistä. AHJO-kunnossapitojärjestelmä on suunnattu erityisesti teollisuuden, vesi- ja energialaitosten sekä tutkimuslaitosten käyttöön. AHJOa käytetään laitoskokonaisuuksien laitekannan, prosessivalvonnan ja laajojen verkostokohteiden kunnossapidon seurantaan. Uusimman kehittämistyön tuloksena, käytetään AHJOa nyt myös kaukovalvontakohteiden ja etämittausten automaattiseen seurantaan.

  • Kone- ja laitostiedot
  • Käyttöpäiväkirjat
  • Työtehtävät ja raportit
  • Ennakohuoltojen suunnittelu
  • Huolto- ja tarkastuslomakkeet
  • MasAlarm-hälytysjärjestelmä
  • MasMap-karttasovellus
  • Liite- ja kuvatiedostot
  • Mittaustiedot antureilta

Internet-pohjainen kunnossapitojärjestelmä

AHJO on jo alunperin tehty internet-pohjaiseksi järjestelmäksi ja siksi sen kaikki toiminnot tukevat selaimen kautta tapahtuvaa käyttöä. AHJOa voidaan käyttää kaikilla alustoilla, käyttöjärjestelmillä ja verkkoselaimilla, lisäksi AHJO mukautuu erilaisiin kuvaruutukokokoihin. AHJOn käyttöliittymää kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon helppokäyttöisyys ja asiakaskohtaisuus. AHJO toimitetaan asiakasorganisaation käyttöön valmiina palveluna, joka sisältää tietokanta- ja sovellusjärjestelmät, tarvittavat taustaohjelmistot sekä tietojen varmuuskopiopalvelut. AHJO on monipuolisuudessaan yksi markkinoiden kehittyneimmistä järjestelmistä.

Dokumentinhallintaa suoraan kentältä mobiilisti

Raportointi suoraan kentältä mahdollistaa nopean kirjauksen käyttöpäiväkirjaan, jolloin raportit ovat heti kaikkien saatavilla. AHJOon voidaan tallentaa laitosten ja laitteiden tekniset liitetiedostot ja valokuvat. Järjestelmään voidaan tallettaa myös koko laitosta tai erilaisia yläprosessitasoja koskevia teknisiä dokumentteja ja liitetiedostoja. Liitetiedostoja voidaan tuoda järjestelmään massatuontina ja myös mobiilaitteiden kamerasovelluksilla suoraan kentältä.

OnLine-mittaustiedon reaaliaikainen seuranta

AHJOon voidaan kerätä kaikki kunnossapidon päivittäisiin rutiineihin, tarkastuskierroksiin ja huoltotöihin liittyvä tieto normaalin kunnossapitotyön yhteydessä. AHJO mahdollistaa kunnossapitohenkilökunnalle OnLine-mittaustiedon reaaliaikaisen seurannan jo kentällä.

Kaukovalvontamoduuli ja etämittauslaitteet

AHJOon voidaan kytkeä erilaisia etämittauspisteitä ja niiden alueellinen hajonta voi olla laaja. AHJON kaukovalvontamoduuli seuraa etämittaustietoja ja tekee automaattisesti hälytyksiä joko SMS-viesteinä tai sähköpostiviesteinä, jos asetetut seurantaraja-arvot ylittyvät. Kaukovalvontamoduulin kautta voidaan seurata kohteiden tilaa. AHJOon voidaan liittää myös muiden toimijoiden etämittauslaitteita ja erilaisista Open Data -rajapinnoista voidaan tuoda mittaustietoja järjestelmään.

Automaattinen vikatilanteiden ennakointi

Vikatilanteiden ennakoinnilla pystytään pitämään laitosten ja yksittäisten laitteiden käytettävyys mahdollisimman korkeana. AHJOssa on mahdollista automatisoida ennakkohuoltotöiden luominen ja aikataulutus. Yksinkertainen liikennevalonäkymä ja tarvittaessa sähköpostiviestit muistuttavat ennakkohuolto- ja vikailmoitustehtävistä. AHJO kerää tietoja tehtävien suunnitellun ja toteutuneen aikataulun eroista.

Kattava graafiset kuvaajat kirjasto ja laskenta-algoritmit

AHJOssa on oma graafiset kuvaajat kirjasto, jolla voidaan visualisoida numeerisia tapahtumia toiminnan laadusta tai mittaustiedoista. Graafiset kuvaajat kiinnittyvät automaattisesti kuhunkin kunnossapitokohteeseen ja niitä voidaan myös linkittää järjestelmän eri osiin käytettäväksi.

Tietopankki koko elinkaaren ajan

AHJOa käytetään sekä laajoja laitoskokonaisuuksia sisältävien kohteiden että pienien, vähemmän laitekomponentteja käsittävien kohteiden kunnossapitojärjestelmänä. Kaikki tieto tallentuu koko laitoksen elinkaaren ajan AHJOon.

Pyydä tarjous ja kysy lisätietoja AHJOsta