Masinotek


Teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologiat, järjestelmät ja palvelut

Masinotek tarjoaa IoT ratkaisut reaaliaikaiseen kunnossapitoon ja ympäristön seurantaan. Kehitämme kaikki ohjelmistotuotteemme Suomessa. Toteutamme rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät ja etäseurattavat mittalaiteratkaisut energia-, vesi- ja ympäristöhuollon sekä ympäristötutkimuksen tarpeisiin.

Tuotteitamme ovat etäseurannan mittaus- ja anturijärjestelmät, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, ympäristön seurantajärjestelmät, laboratoriojärjestelmien internet-pohjaiset seurantajärjestelmät, tilannekuvajärjestelmät, kaukovalvontajärjestelmät ja järjestelmiimme kytkeytyvät karttapalvelut.

Masinotekin kehittämät perusjärjestelmät ja kokonaispalvelut

Datan seuranta ja etämittausjärjestelmät vesilaitoksille ja ympäristömittauksiinKiinteistöjen ja rakennetun ympäristön järjestelmät ja IoT-ratkaisut

Masinotek toteuttaa kokonaisvaltaisia seurantajärjestelmiä myös kiinteistöjen olosuhdemittauksiin ja rakennetun ympäristön kunnossapitotoimintoihin.

Masinotekin ratkaisut kiinteistöihin ja rakennettuun ympäristöön

LATAA ESITE

Tiedonkeräys- ja mittauslaitteet

Toimituksiimme kuuluvat anturit
 • Paineanturit ja lämpötila-anturit - pohjavesien havaintokaivojen ja kaukolämpöverkon seuranta.
 • Värähtelyanturit - koneiden kunnonvalvonta.
 • RFID-lukijat - prosessien, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistus ja seuranta.
 • Ympäristomittauksiin toimitetaan moniparametriantureita ja muut tarvittavat anturoinnit asiakaskohtaisesti.
  Mitattavia pametetreja ovat mm. sameus, nitraatti, happi, TOC, DOC, pH.

Tiedonkeräysloggerit ja GSM-lähettimet

Tiedonkeräys antureilta toteutataan joko akku- ja aurinkopaneelitoimisilla tai verkkovirtaan kytkettävillä tiedonkeräysloggereilla. Loggerit on varustettu radiotaajuuksia tai GSM-verkon datayhteyksiä käyttävillä lähettimillä.

Valikoimiimme kuuluvat loggerit
 • Ympärivuotiseen käyttöön akkutoimiset ja huoltovapaat loggerit suoraan havaintoputkiin ja havaintokaivoihin, patoihin ja laitosrakenteisiin.
 • Mikrokontrolleripohjaiset vapaasti ohjelmoitavat loggerit ympäristömonitorointiin.
 • Teollisuusloggerit pumppaamoiden kaukovalvontaan ja etäohjaukseen.
 • LÄHETTÄVÄT ANTURIT JA LOGGERIT

Valmiit tuotekonseptit eri toimialoille

Vesi- ja energialaitokset
 • Kunnossapitojärjestelmät ja näihin kytkettävät johtokarttajärjestelmät.
 • Ympäristöseuranta - Ympäristön havainnointi- ja mittausjärjestelmät sekä anturit.
 • Internet-pohjaiset karttakäyttöliittymät jotka pohjautuvat asiakaan omiin kaukolämpö- tai vesihuoltoverkostokarttoihin.
 • Tietojärjestelmäintegroinnit automaatiojärjestelmistä raportointijärjestelmiin.
 • Tiedonkeräysloggerit ja etäpumppaamoiden valvontaohjelmistot.
Suunnittelutoimistot ja teollisuuden projektiyhtiöt
 • Suunnittelutiedon tiedonkeräysalusta ja projektiosapuolten integrointijärjestelmä.
 • Laitostoimittajan dokumenttitoimitusten integrointi kunnossapitoprosessiin.
 • Rakennustyökohteiden ympäristölupien edellyttämä seuranta- ja raportointijärjestelmä.