Masinotek

Verkostopainemittari kaivon sisällä.

Verkostojen painemittaukset ja virtausmittaukset

Vesilaitosten, energialaitosten ja teollisuuden jatkuvatoimiset virtaus- ja painemittaukset putkistoista

Masinotekin virtausmittaustekniikat yhdistettynä Maslog-lähettimiin ja OnLine-dataseurantaan

 • Siemensin magneetti-induktiiviset mittausputket (ns. mankkuputket)
 • Masinotekin sauva- ja putkimalliset magneetti-induktiiviset virtausmittarit
 • Putken päälle asennettavat ultraäänimittaukset
 • Magneettiseen induktiomittaukseen perustuvat mankkusauvat, jotka voidaan asentaa yhteillä paineelliseen putkeen

Dataloggerit

 • GPRS/4G MB-IoT ja LTE-M lähettävät dataloggerit, joissa virtalähteinä joko pitkäikäiset paristot, aurinkopaneeli tai verkkovirta
 • LoRa-lähettimet pulssimittauksiin suoraan pulssilähtöisestä uudesta tai vanhasta virtausmittarista

Painelähettimet

Painemittaukset on integroitu kiinteästi Masinotekin omiin virtausmittareihin, jolloin erillisiä liitososia ei tarvita.

 • Kaukolämpöverkon ja vesijohtoverkon painemittaukset yhdessä tai erikseen virtaamamittauksen kanssa
 • Datakeräys ja lähetys MasLog- loggereilla tai MasLoRa -lähettimillä 3G/4G tai LoRa-verkossa

Tietojärjestelmä datan seurantaan

 • EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä tarkkaan aikaleimoittain tehtävään mittausdataseurantaan
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmä verkkovirtaan kytkettyihin ja muutaman minuutin välein lähettäviin dataloggerihin
 • Datan näyttäminen Masmaps-karttapalvelussa ja trendikuvaajien ja kulutuspisteiden seuranta suoraan karttapalvelussa

ASIAKASREFERENSSEJÄ