Teknisen toimen teiden ja katujen kunnossapito. Kuva moottoritieliikenteestä.

Teknisen toimen tietojärjestelmä ja kenttätyökalu ylläpitotoimintaan

Masinotekin kehittämä AHJO-kunnossapitojärjestelmä sekä tähän kytketty Masmaps-karttapalvelu tukevat ja helpottavat kuntien ja kaupunkien teknisen toimen työtä.

Teknisen toimen toimialaan kuuluu kunnissa useita toisistaan merkittävästi poikkeavia osa-alueita: teiden ja katujen kunnossapito, katuvalojärjestelmät, kiinteistöt, uimarantojen ja satamien valvonta, leikkikentät ja puistoalueet, osin liikuntapaikatkin, hulevesijärjestelmät ja joskus myös jätehuollon ja läjitysalueiden toiminnan järjestäminen. Toimintaa säätelevät tarkka lainsäädäntö ja viranomaismääräykset.

Toimialan monipuolisuudesta johtuen teknisen toiminnan tietojärjestelminä on totuttu käyttämään useita erillisjärjestelmiä tai siihen sopeutettuja Excel-pohjaisia työkaluja. Tämä on johtanut tietojärjestelmäkustannusten nousuun eikä helpota toiminnan keskitettyä johtamista tai raportointia.

Lue miten Keuruun kaupunki tehosti toimintaansa AHJON avulla.

AHJO tukee kuntien teknisen toimen päivittäistä työtä

Masinotekin kehittämään AHJO-järjestelmää käytetään kuntien ja kaupungin yleisten alueiden ja kohteiden

  • kunnossapidon seurantaan
  • ennakkohuoltojen aikataulutukseen
  • lakisääteisiin turvallisuustarkastuksiin.

Teknisen toimen edellyttämät toiminta-, huolto- ja tarkastusprosessit räätälöidään AHJOn tietomalliin. Tietojen systemaattinen kirjaaminen - käyttäjien ja järjestelmän yhteispeli - mahdollistaa välittömästi paremman tilannenäkymän kaikille, paremman henkilökohtaisen ja yksikön työn suunnittelun, paremman ymmärryksen omasta vastuualueesta, päivittäiset automaattiset raportit.

AHJOn käyttöpäiväkirjaprosessit toteutetaan organisaation toimintaan soveltuviksi. Jokaisella yksittäisellä kohteella voi olla tarvittaessa oma räätälöity tarkastuskierroksensa, joka voidaan myös ajastaa AHJOn ennakkohuoltotoiminnolla. Järjestelmä huomauttaa selkeällä liikennevalonäkymällä siitä onko jokin tarkastus myöhässä tai että kuinka monta päivää on jäljellä seuraavaan tarkastukseen.

Vääksyn vierasvenesatama. Majakkapaviljongin tunnelmaa juhannuksena Vääksyssä.

Kohdetiedot ja nopea käyttöönotto

AHJO-järjestelmän keskeisenä osana on omaisuuden hallinta. Fyysiset kohteet ja prosessit, joita tulee seurata tai joille kohdistetaan huoltotoimintaa, kirjataan sähköisinä laite- ja prosessikortteina järjestelmään (tekstit, lukuarvot, kuvat, piirustukset). Tätä työtä voidaan AHJO-sovelluksen käyttöönotossa tehdä automatisoidusti.

Samalla luodaan uudet tarvittavat kunnossapitokohteet omine kohdetietoineen. Esimerkkejä: a.) kunnan tai kaupungin keskeiset kiinteistöt ja niiden iv-laitteet sekä hälytysjärjestelmät, b.) leikkikentät, uimarannat ja satamat (lakisäätäiset tarkastuskierrokset) tai c.) kaupungin tiet, kadut ja katuvalot (kunnossapitoluokka- jne. tiedot).

Masinotek tekee tarvittavat muokkaukset valmiiksi käyttöönoton yhteydessä. Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia tästä. Lisäksi, kahden tunnin koulutuksen jälkeen jokainen osaa käyttää AHJOa.

Integroitu karttapalvelu nostaa kenttäkäytön uudelle tasolle

AHJOa käyttävät huoltoon, tarkastuksiin ja kunnossapitoon osallistuvat henkilöt suoraan omilta mobiililaitteiltaan. Kohteen löytyminen ja sen tietojen tarkastelu/kirjaaminen onnistuu erityisen helposti AHJOon liitetyn Masmaps-karttapalvelun avulla.

Masmaps on laajasti käytössä erilaisessa operatiivisessa kenttätoiminnassa, myös laajempien verkkotietojärjestelmien rinnalla. Se integroituu saumattomasti AHJOn kanssa. Tämä mahdollistaa käyttäjille AHJOn ja Masmaps-karttapalvelun tehokkaan yhteiskäytön samassa näkymässä, sekä suoraan kohteella, ilman erillistä kirjautumista eri järjestelmiin.

Masinotekin tarjoaman järjestelmäkokonaisuuden täydentää EMMI-järjestelmä. Sen käyttöönotto mahdollistaa erilaisten etämittausten ja etävalvonnan yhdistämisen osaksi teknisen toimen jokapäiväistä tilanneseurantaa ja toiminnan raportointia.