Masinotek

Masinotek Masmaps karttapalvelu heatmaps ja vesijohtoliitos maasossa.

Masmaps-karttapalvelu - laaja verkkotietojärjestelmä

Masmaps on Masinotekin kehittämä monipuolinen karttapalvelu, joka soveltuu kaikille alustoille. Karttapalvelun mobiilikäyttö on kenttäolosuhteissa helppoa. Masmaps-karttapalvelussa on laaja valikoima ominaisuuksia ja valmiita kartta-aineistoja. Palvelu sisältää maastokartat, korkeusmallit, pohjavesialueet, sekä kiinteistöjaottelut ja -tunnukset. Tasovalikoima on laajennettavissa asiakkaan omilla karttatasoilla.

Karttapalvelun ja siihen liittyvä verkkotietojärjestelmän voi hankkia itsenäisenä palveluna tai Masinotekin AHJO- ja EMMI-järjestelmien lisäosana. Molemmat järjestelmät antavat mahdollisuuden kohteiden ja mittauspisteiden sijaintien tarkasteluun sekä asiakkaan omaan aineistoon pohjautuvien vesi- ja kaukolämpöverkostojen visualisointiin.

Masmaps-karttanäkymän ominaisuudet

  • Kohteet ja verkostot näkyvät kartalla
  • Valokuvien ottaminen ja lisääminen suoraan kartalle (AHJO)
  • Mittausdatan tarkastelu karttanäkymässä (EMMI)
  • Vapaavalintainen sijainnin seuraaminen ja jakaminen organisaation sisällä
  • Tasojen piilottaminen ja läpinäkyvyyden säätö
  • Pituuden ja pinta-alan mittaaminen
  • Laitekortille/kohteelle siirtyminen kartalta valitsemalla
  • Mobiili- ja työpöytäkäyttöön soveltuva
  • Laaja kartta-aineisto

Masmaps-karttanäkymän muokkaaminen

Karttapalveluiden käyttäjällä on hyvät työkalut karttanäkymän muokkaamiseksi. Käyttäjä voi vapaasti kytkeä tasoja päälle ja pois, sekä säätää niiden läpinäkyvyyksiä neliportaisesti. Tasojen läpinäkyvyyttä muokkaamalla saadaan yhdistettyä kahden tai useamman karttatason tiedot. Tällöin esimerkiksi ilmavalokuvan alta voi yhtäaikaa nähdä taustakartalta teiden ja paikkojen nimet, tai korkeusmallista pinnanmuodot.

Sijainnin jakaminen ja -seuranta

Karttapalvelussa voi halutessaan seurata ja jakaa omaa sijaintia muiden samaan organisaatioon kuuluvien kesken. Sijaintia seuraamalla on helppo löytää kartalla sijaitsevat kohteet, esimerkiksi pohjavesiputket. Sijainnin jakamisella laitos voi seurata vaikkapa yhteisiä ajoneuvoja, jolloin kalusto on helposti paikannettavissa.

Lisäarvoa kunnossapitoon ja ympäristön seurantaan

AHJO-kunnossapitojärjestelmän lisäosana Masmaps-karttapalvelulla on helppo visualisoida kunnossapidettäviä kohteita ja verkostoja kartalla. Vikatilan tai muun merkinnän kirjaaminen halutun kohteen laitekortille onnistuu suoraan kartalta. Kentällä otetut kuvat ovat suoraan visualisoitavissa kartalla. Tästä ominaisuudesta on hyötyä esimerkiksi erilaisten asennus- tai vuototilanteiden dokumentoinnissa. Kuvan sijaintitiedot voi kirjata järjestelmään myös jälkikäteen. Tämä mahdollistaa vanhojen kuvien liittämisen kartalle.

Masinotek Masmaps-karttapalvelu näkymiä.

EMMI-ympäristöseurantajärjestelmässä kohteiden mittaustulokset ovat suoraan seurattavissa Masmaps-karttanäkymän kautta. Käyttäjä voi tarkastella ja vertailla mittaustuloksia eri verkoston osissa palveluun tuotujen verkostoaineistojen avulla.

Mittauksille voi asettaa hälytyksiä tietyn arvon ylittymiselle. Kohteen väri kartalla ilmoittaa hälytyksen tilasta skaalalla vihreä-oranssi-punainen. Esimerkiksi pintavesien seurannassa hälytys-toiminnolla voidaan seurata alueellista tulvatilannetta, tai laboratorioanalyysien pohjalta vesistöjen tilaa.

Asiakkaan kartta-aineisto ja ylläpito

Masmaps-karttapalveluun voi tuoda asiakkaan omia karttatasoja, esimerkiksi vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- tai maakaasuverkkoja. Palveluun tuotu aineisto on mahdollista päivittää jälkikäteen lisäämällä yksittäisestä tiedostosta uusia verkoston osia. Aineistosta voi myös poistaa tai siirtää omalle tasolleen käytöstä poistettuja putkia. Tällöin myös vanhentunut infra on paikannettavissa omana tasonaan.

ASIAKASREFERENSSEJÄ