Masmonitor ja Masbox -logot. Ankkurituulesta Itään tieliikennetilanne näkymäkuva.

Masmonitor – datan näyttöpalvelu

Masmonitor jakaa reaaliaikaista dataa ja mittaustietoja TV-ruudulla. Reaaliaikainen mittaus- tai tilannetieto tavoittaa Masmonitorin avulla työntekijät, asiakkaat ja suuren yleisön yksilöllisesti räätälöityjen näkymien kautta.

Masinotek toteuttaa valmiina palveluna näkymien graafisen suunnittelun, sisällön toteutuksen, teknisen koodauksen sekä asennukset asiakkaan tiloihin. Hoidamme myös järjestelmän ylläpidon ja päivitykset.

Masmonitor näkymiä kuvia lämpötiloista ja liikenneseurannasta. Aulatilat - Näyteikkunat - Työhuoneet - Kokoontumistilat - Valvomohuoneet ja operaattoritilat - Lounastilat - Kahviot

MasBox -pienoistietokone kehitysalusta

Datan näyttöpalvelun kenttäyksikkönä on paikan päällä mikrokontrolleriin perustuva Masinotekin pienoistietokone kehitysalusta MasBox, joka sisältää yhtiön oman version Linux-käyttöjärjestelmästä. Yksikköä etäohjataan internetin kautta Masmonitor-käyttöliittymällä. Masmonitor-esityksen näkymiin on mahdollista saada halutunlaista tietoa ja mittausdataa lähes mistä tahansa seurantakohteesta.

Linnatuulen kahvilassa Tieliikennetilanne Pohjoiseen Masmonitor-näkymä. Linnatuulen kahvilassa Kelikamerat Tampereelle ja Helsinkiin Masmonitor-näkymä.

Reaaliaikainen data helposti henkilökunnan ja asiakkaiden nähtäville

Jatkuvasti päivittyvä data on Masmonitorin kautta näkyvillä siellä missä ihmiset liikkuvat ja missä se herättää mielenkiintoa.

Masmonitor houkuttelee asiakkaita tienvarren lounaspaikkoihin ja -kahviloihin saamaan ajantasaista tietoa vaikkapa lämpötilasta, ajo-olosuhteista tai maanviljelijälle ajankohtaisista aiheista. Masmonitoriin voidaan kytkeä myös kelikamerakuvaa.

  • Mittaustiedot
  • Käyttöpäiväkirjamerkinnät
  • Hälytykset
  • Yleinen tilannekuva
  • Kelikameranäkymät
  • Lämpötilanäkymät
  • Liikenteen seurantatiedot

Ankkurituuli säätila ja Tervetuloa näkymäkuvat.

Masmonitor välittää tilanntetietoa kentältä

Masmonitor jakaa kuvaruutunäkymien kautta tietoa henkilökunnalle ja erilaisissa tiloissa vieraileville asiakkaille. Datana voi olla reaaliaikaisia mittaustietoja kentältä, käyttöpäiväkirjamerkintöjä, hälytystietoja ja yleistä tilannekuvaa. Masmonitorin kautta tieto on automaattisesti työntekijöiden tavoitettavissa myös taukotiloissa. Tarvittavaa tietoa ei tarvitse lähteä etsimään netistä.


ASIAKASREFERENSSEJÄ