Masmonitor näkymä kuvia mittaustuloksista.

Masmonitor – datan näyttöpalvelu

Masmonitor jakaa reaaliaikaista dataa ja mitaustietoja TV-ruudulla. Reaaliaikainen mittaus- tai tilannetieto tavoittaa Masmonitorin avulla työntekijät, asiakkaat ja suuren yleisön yksilöllisesti räätälöityjen näkymien kautta.

Masinotek toteuttaa valmiina palveluna näkymien graafisen suunnittelun, sisällön toteutuksen, teknisen koodauksen sekä asennukset asiakkaan tiloihin. Hoidamme myös järjestelmän ylläpidon ja päivitykset.

Reaaliaikainen data helposti henkilökunnan ja asiakkaiden nähtäville

Jatkuvasti päivittyvä data on Masmonitorin kautta näkyvillä siellä missä ihmiset liikkuvat ja missä se herättää mielenkiintoa.

Masmonitor houkuttelee asiakkaita tienvarren lounaspaikkoihin ja -kahviloihin saamaan ajantasaista tietoa vaikkapa lämpötilasta, ajo-olosuhteista tai maanviljelijälle ajankohtaisista aiheista. Masmonitoriin voidaan kytkeä myös kelikamerakuvaa.

  • Mittaustiedot
  • Käyttöpäiväkirjamerkinnät
  • Hälytykset
  • Yleinen tilannekuva
  • Kelikameranäkymät
  • Lämpötilanäkymät
  • Liikenteen seurantatiedot

Masmonitor näkymiä kuvia lämpötiloista ja liikenneseurannasta. Aulatilat - Näyteikkunat - Työhuoneet - Kokoontumistilat - Valvomohuoneet ja operaattoritilat - Lounastilat - Kahviot

Masmonitor välittää tilanntetietoa kentältä

Masmonitor jakaa kuvaruutunäkymien kautta tietoa henkilökunnalle ja erilaisissa tiloissa vieraileville asiakkaille. Datana voi olla reaaliaikaisia mittaustietoja kentältä, käyttöpäiväkirjamerkintöjä, hälytystietoja ja yleistä tilannekuvaa. Masmonitorin kautta tieto on automaattisesti työntekijöiden tavoitettavissa myös taukotiloissa. Tarvittavaa tietoa ei tarvitse lähteä etsimään netistä.


ASIAKASREFERENSSEJÄ