Helppo ja havainnollinen mittaus- ja tilannetietojen näyttöpalvelu.


Masmonitor – datan näyttöpalvelu julkisiin- tai yritystiloihin

Masmonitor - Julkaisee reaaliaikaista dataa ja mitaustietoja TV-ruudulla

Masmonitor on helposti lähestyttävä tapa jakaa yrityksen omaa reaaliaikaista mittaustietoa tv-näytöllä. Oman yrityksen tai tutkimuslaitoksen lisäksi data saadaan MasMonitorin kautta myös suuren yleisön ulottuville. Tietoa ei tarvitse enää lähteä etsimään netistä. Reaaliaikainen mittaus- tai tilannetieto tavoittaa MasMonitorin avulla työntekijät, asiakkaat ja suuren yleisön.

Masinotek toteuttaa valmiina palveluna näkymien graafisen suunnittelun, sisällön toteutuksen, teknisen koodauksen sekä asennukset asiakkaan tiloihin. Yhtiö hoitaa myös järjestelmän ylläpidon ja päivitykset.

Reaaliaikainen data helposti henkilökunnan ja asiakkaiden nähtäville

Jatkuvasti päivittyvä data on MasMonitorin kautta näkyvillä siellä missä ihmiset liikkuvat ja missä se herättää mielenkiintoa.

 • Aulatilat
 • Näyteikkunat
 • Työhuoneet
 • Kokoontumistilat
 • Valvomohuoneet ja operaattoritilat
 • Lounastilat
 • Kahviot

Masmonitor jakaa näyttävien kuvaruutunäkymien kautta tietoa henkilökunnalle ja tloissa vieraileville asiakkaille. Datana voi olla reaaliaikaisia mittaustietoja kentältä, käyttöpäiväkirjamerkintöjä, hälytystietoja ja yleistä tilannekuvaa. MasMonitorin kautta tieto on automaattisesti työntekijöiden tavoitettavissa myös taukotiloissa.

MasMonitor tuo tietoa kentältä helposti omaksuttavassa muodossa suuren yleisön saataville. Tarvittavaa tietoa ei tarvitse lähteä etsimään netistä.

Masmonitorissa tieto näytetään reaaliajassa

Masmonitor houkuttelee asiakkaita tienvarren lounaspaikkoihin ja -kahviloihin saamaan ajantasaista tietoa mm. lämpötilasta ja ajo-olosuhteista tai antaa vaikkapa kahvittelun yhteydessä maanviljelijälle tietoa juuri hänelle ajankohtaisista aiheista reaaliajassa. MasMonitoriin voidaan kytkeä myös kelikamerakuvaa.

Masmonitor näyttää tilanntetietoa kentältä

 • Mittaustiedot
 • Käyttöpäiväkirjamerkinnät
 • Hälytykset
 • Yleinen tilannekuva
 • Kelikameranäkymät
 • Lämpötilanäkymät
 • Liikenteen seurantatiedot

Pyydä tarjous ja kysy lisätietoja Masmonitorista