Masinotek

Kauniaisten kaupungin tilojen käyttöasteseurantaan Masinotekin järjestelmä

Kauniaisten kaupungintalo. Suomen pienintä kunnallisveroprosenttia perivä Kauniaisten kaupunki kehittää aktiivisesti kiinteistöjensä seurantaa. Tavoitteena on optimoida tilojen käyttöasteita, säästää energiaa ja ymmärtää yhä paremmin miten kaupungin tilaresursseja voidaan kehittää. Yksi merkittävä työkalu tässä työssä on kaupungin Masinotekilta tilaama tilojen käyttöasteen seurantapalvelu. Masinotek on kehittänyt yhdessä kaupungin kanssa IoT-laitteisiin perustuvan kokonaisuuden, jolla saadaan tarkkaan selville käytävä- ja huonetilojen henkilökuormitukset ja käyttöajat.

IoT-pohjainen kuluväyläanturi Masinotekiltä.

Automaattinen sensori seuraa käytävä- ja oviliikennettä sisätiloissa

Mittaus- ja seurantajärjestelmä koostuu älykkäistä IoT-antureista, jotka kykenevät laskemaan jatkuvatoimisesti oviaukoissa ja leveissäkin käytävätiloissa esiintyvää henkilöliikennettä. Anturit huomaavat liikkeen ja pystyvät tunnistamaan henkilöiden kulkusuunnat myös nopeissa ja vaihtelevissa tilanteissa. Datasta pystytään automaattisesti tunnistamaan ja poistamaan muu kuin henkilöliikenne, joka tekee mittaustiedosta hyvin luotettavaa.

Käyttöasteanturit sisältävät valmiit LoRaWAN-verkon datalähettimet

Mittaustiedot välitetään joko valtakunnallisen Digitan LoRaWAN-verkon kautta Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään tai anturit voidaan kytkeä lähettämään tulokset myös paikallisen Masinotekin toimittaman LoRaWAN-verkon kautta. EMMIssä mittaustiedot muunnetaan ja kohdistetaan haluttuun tilaan tai isompaan aluekokonaisuuteen. Raakadatatuloksista lasketaan tilojen käyttöasteet ja mittausdataa voidaan automaattisesti verrata EMMIssä myös tilojen mitoitusarvoihin ja nostaa näistä esiin poikkeamia suhteessa tilojen suunnittelutietoihin.

EMMI-järjestelmän kuvaajat käyttöasteseurannassa.

Käyttöasteseuranta tehostaa tilojen ja energian käyttöä

EMMI-järjestelmä pystyy hyödyntämään ja hakemaan mittaustietoja useista eri datalähteistä. Kauniaisissa järjestelmää hyödynnetään jo käyttöasteseurantaan, mutta tulevaisuudessa suunnitelmissa on laajentaa EMMIn käyttöä kaupungin tilapalveluissa myös olosuhde- ja energiaseurannan alueille. Nyt jo tilojen käyttöasteseuranta on antanut paljon lisätietoa tiettyjen kaupungin tilojen käytöstä, käyttöajoista ja kokonaisväkimääristä. EMMI laskee tilankäytöstä automaattisesti mm. kävijämääriä päivittäin, viikoittain, kuukausittain sekä tuottaa laskentaa kokonaiskävijämääristä ja poikkeamista. Tietoja voidaan käyttää suunniteltaessa tulevaisuuden investointitarpeita ja tilakohtaisia käyttösuunnitelmia.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan