Masinotek

Kymenlaakson Vesi hankki Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän

Kuva Kymijoesta. Kaakkois-Suomen vesilaitosten vedenhankinnasta vastaa alueen kuntien ja kaupunkien omistama Kymenlaakson Vesi Oy. Toiminta-alue on laaja, joka korostaa vedenhankinnan kunnossapidon tärkeyttä. Kymenlaakson Vesi on päättänyt hankkia Masinotekin kehittämän AHJO-kunnossapitojärjestelmän varmistamaan vesilaitosten ja verkoston kunnossapidon laatua ja tehostamaan toiminnan jokapäivästä seurantaa.

Kymenlaakson vesilaitokset ja vedenottamot sijaitsevat Kotkassa, Pyhtäällä, Haminassa, Anjalankoskella ja Utissa. Laitokset on kytketty yhteen runkoverkolla niin, että vedenjakelu voi jatkua keskeytyksettä myös yksittäisen laitoksen häiriötilanteessa.

Laitoskuva huuhteluveden pumpuista. Kymenlaakson Veden AHJO-kunnossapitojärjestelmää käyttävät kaikki laitoksen huoltohenkilöt. Järjestelmään on luotu laitekortit ja prosessikortit kaikista vedenottamoista, vesilaitoksista ja verkoston osista. Järjestelmää käytetään pääsääntöisesti tabletti-kokoluokan mobiiliselaimilla. Merkittävä määrä kaikista kirjauksista tehdään ennakkohuoltotoiminnan yhteydessä. Tätä tukee AHJOn automaattinen ennakkohuoltotehtävien luontitoiminto ja ns. liikennevalokonsepti, joka helpottaa laitosten ennakkohuolto- ja tarkastustehtävien aikataulutuksen seurantaa. Normaalin työpäivän aikana AHJOon kirjataan jopa kymmeniä ennakkohuollon toimenpidettä.

Järjestelmässä on myös seurannan tukena automaattinen sähköpostiraportointi. AHJO lähettää jokaiselle käyttäjälle joka aamu ns. aamuraportin, joka sisältää kaikki edellisen päivän kirjaukset. Tämä helpottaa töiden seurantaa ja tiedottaa automaattisesti koko henkilöstölle tärkeimmät tapahtumat myös päivystystoimintojen osalta.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja mobiili-raportointi vesilaitos ennakkohuolto