Masinotekilta apua tammikuun pakkasten aiheuttamassa vuotojahdissa

Vuotovesiseuranta | Masinotek Blogi | Kirjoittaja: Kirk Johnson

Tammikuussa 2021 Suomi oli kovan pakkasen kourissa - yli 20 astetta joka puolella maata. Pakkanen paukkui Joutsassakin, jossa tuli vesilaitokselle ilmoitus heikosta vedenpaineesta. Huoltohenkilöstö lähti vuotojahtiin.

Vuoden 2020 loppupuolella Masinotek toimitti Joutsan vesilaitoksen olemassaolevaan vesihuoltoverkoston virtausmittariin etäseurannan IoT-laitteilla. Tämän avulla virtausdataa pystytään seuraamaan suoraan kentällä mobiililaitteilla. Hankkeella haluttiin mahdollistaa vedenkäytön seuraamista etänä. Kyseistä virtausmittaria käytetään yleensä talousveden laskutukseen, mutta nyt tarkoituksena on aloittaa sen avulla myös verkoston virtausmittausten reaaliaikainen seuranta.


Joutsan vesilaitoksen vuotovesiseurantaa tehdään Masinotekin laitteilla

Heti tammikuussa uusi seurantajärjestelmän tuli todelliseen tarpeeseen. Huoltohenkilöstön tarkistaessa virtausmittarin dataa kännykästä huomattiin raju nousu käyttöveden kulutuksessa (katso kuvaaja). Data kertoi heti missä painepiirissä vuoto sijaitsi. Huoltomiehet löysivät nopeasti kaksi vapaa-ajan asuntoa, joissa oli putkirikko. Nämä päästiin korjaamaan nopeasti reaaliaikaisen virtausmittausdatan ansiosta.


Masinotek tarjoaa useisiin erilaisiin tekniikoihin perustuvia virtausmittausratkaisuja vesilaitoksille. Laajan mittausteknologian tuntemuksemme etuna on, että pystymme kytkemään etäseurantaan myös asiakkaiden olemassaolevia vanhoja mekaanisia mittareita sekä toimittamaan myös uusia virtausmittareita ja paineantureita uusia vesihuoltoverkoston mittauspisteitä perustettaessa. Näistä on jatkossa yhä suurempi apu talousvesiverkoston kunnon seurannassa.

Kirk Johnson, myyntipäällikkö