Masinotek toimitti kunnossapitojärjestelmän Paimion Vesihuolto Oy:lle

Paimion Vesihuollon vesitornit ylhäältä päin kuvattuna. Paimion Vesihuolto Oy parantaa laitosten ja verkostotöiden kunnossapitoprosesseja. Toimittajavertailujen jälkeen yhtiö päätti hankka kunnossapitojärjestelmän Masinotek Oy:ltä. Valinnassa painotettiin sekä helppokäyttöisyyttä, ennakkohuolto-ominaisuuksia, hyviä referenssejä että kustannustehokasta ja nopeaa toimitustapaa.

Vesilaitoksen AHJO-kunnossapitojärjestelmä käyttöön vaivattomasti

Monilla vesilaitoksilla on jatkuvasti lisääntyvä työmäärä etenkin verkoston ja siihen liitettyjen pumppaamoiden kunnossapidossa. Toisaalta asiat tulisi tehdä ja raportoida yhä tarkemmin ja toisaalta aikaa ei ole yhtään enempää kuin ennenkään vanhentuvan verkosto-omiaisuuden hallintaan. Ratkaisuna on usein kunnossapitojärjestelmät, joiden avulla voidaan seurata tarkemmin ennakkohuoltotoimintaa ja tehtyjen korjaustöiden raportointia. Kunnossapitojärjestelmä myös mahdollistaa tiedon käyttämisen suoraan kentältä mobiililaitteilla.

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotossa keskeisintä on usein se, että uuden järjestelmän käyttöönotto tulisi tehdä tehokkaasti ja nopeasti ilman että sen rakentamiseen kuluu liikaa henkilöresursseja. Paimion vesihuollon tilanteessa päädyttiin noudattamaan Masinotekin aikaisemmissa projekteissa hyväksi havaittuja käytänteitä. Näin toimimalla pystyttiin kunnossapitojärjestelmän keskeiset osat toimittamaan vain muutaman viikon toimitusajalla. Tärkeimmät heti alussa käyttöönotetut ohjelmistomoduulit olivat laitekortit, ennakkohuollot, käyttöpäiväkirjat, liitedokumentit ja laitoskierrosten raportointilomakkeet. Järjestelmän toimitustapa mahdollistaa aikaistetun kirjausprosessin käytön ja nopeuttaa henkilökunnan oppimisprosessia.

Alkuvaiheessa tuotiin uuteen AHJO-järjestelmään heti kaikki Paimion Vesihuollon tärkeimmät laitos- ja prosessiosat. Näitä ovat vesitornit, jätevesipumppaamot, paineenkorottamot ja mittakaivot sekä keskeisimmät vedenottamot ja vesilaitokset.

Lue lisää aiheesta: ahjo ennakkohuolto vesilaitos käyttöpäiväkirja pumppaamo kunnossapito