Masinotek

Järvenpään kaupungin yhteiskoululle Masinotekin olosuhdeseuranta

Kuvassa paine-aroanturi, jolla voidaan mitata paine-eroa rakennuksen ulkovaipan yli - Masinotek Oy Järvenpään kaupungin kiinteistöjen rakennuttamispalveluista sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaa kaupungin omistama Mestaritoiminta Oy. Yksi uusimmista Mestaritoiminnan rakennushankkeista on keväällä 2023 valmistunut Järvenpään kaupungin yhteiskoulu. Uuden koulun takuuaikaiseen sisätilaseurantaan valittiin toimittajaksi Masinotek Oy. Yhtiömme vastaa langatonta LoRaWAN-verkkoa käyttävien mittausyksiöiden toimituksista, asennuksista sekä ylläpidosta. Masinotek toimittaa hankkeeseen myös EMMI-järjestelmän datan reaaliaikaiseen seurantaan sekä automaattiset analyysikuvaajat, joilla voidaan tarkastella olosuhdeseurannan tuloksia yhteisistä kuvaajista reaaliaikaisesti.

Hiilidioksidi (CO2) -mittaus osana olosuhdeseurantaa

Monipuolinen anturivalikoima LoRaWAN-pohjaisilla IoT-laitteilla

Masinotek on toimittanut Järvenpään Yhteiskoululle merkittävän määrän monipuolisia antureita. Perusmittausyksiöinä on hiilidioksidia (CO2), kosteutta ja ilman lämpötilaa mittaavat laitteet. Lisäksi tärkeimpiin kohdetiloihin asennettiin myös paine-eroa automaattisesti mittaavat anturit. Paine-eron tarkkailulla päästään näkemään kuinka hyvin ilmanvaihtokoneet toimivat eri kuormitustilanteissa ja eri vuorokaudenaikoina. Lisäksi koululle sijoitettiin muutamiin tiloihin myös laajemman anturikokonaisuuden mittausyksiköt ja näillä seurataan edellisten suureiden lisäksi myös pienhiukkasia (PM2,5 ja PM10) sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisätiloista (TVOC).

Kiinteistön LoRaWAN sisätila-anturi

Anturit käyttävät Masinotekin toimittamaa paikallista LoRaWAN-verkkoa

Kaikki anturiyksiköt kytkettiin Masinotekin toteuttamaan paikalliseen LoRaWAN-tekniikkaan perustuvaan radioverkkoon. Tällä pystyttiin takaamaan, että kaikkien antureiden tiedot voidaan kerätä reaaliajassa ilman että tyypillinen uusien rakennusten ongelma selektiivilasien ja paksujen eristettyjen ulkoseinien osalta estäisi tai katkoisi datalähetyksiä. Toisaalta Masinotekilla on mahdollisuus ottaa joustavasti käyttöön myös Digitan toteuttama valtakunnallinen LoRaWAN-alueen radioverkko mikäli jatkossa pystytään todentamaan myös ulkoverkon voimakkuuden riittävän datalähetyksiin.

Kaikki mittausdata kerätään Masinotekin EMMI-järjestelmään

Riippumatta anturimalleista tai mittausyksiköistä, on kaikki Mestaritoiminta Oy:n mittaustiedon keräys keskitetty Masinotekin kehittämään ja ylläpitämään EMMI-järjestelmään. EMMIn etuna on monipuolisuus ja jatkossa samaan järjestelmään voidaan kytkeä myös energian ja veden kulutuksen seuranta samoista kiinteistöistä. Myös kiinteistöautomaatiojärjestelmistä voidaan kytkeä rajapinnat suoraan EMMIin. Näin voidaan seurata yhden järjestelmän kautta yhtä aikaa sekä olosuhdeantureilta tulevaa dataa että myös mm. kiinteistöautomaation kautta IV-koneiden käyttöasteita, mittaustietoja ja vertailtavia mittaustuloksia antureilta.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan