Masinotek

Kotkan kaupunki ja Masinotek sopimukseen laajasta kiinteistöjen olosuhdeseurannasta

rakennusten-olosuhdeseuranta-EMMI-masinotek Masinotek on voittanut julkisen tarjouskilpailun, jonka puitteissa yhtiömme toimittaa Kotkan kaupungille laajan kiinteistöjen olosuhdeseurannan tietojärjestelmäkokonaisuuden. Toimitus perustuu Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään, jonne kytketään mittausdataa yli 240 IoT-anturista ja useista kymmenistä kiinteistöistä. Toteutus on laajuudessaan yksi Suomen suurimpia kerralla hankittuja olosuhdemittausten projekteja. Olosuhdeseurannan anturit ja Masinotekin palvelukokokaisuus auttaa tunnistamaan tilojen käyttäjien, rakennusten terveyden sekä energiakulutuksen kannalta keskeisiä parannuskohteita kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa.

Kiinteistöjen olosuhdeseuranta LoRaWAN-verkkoyhteydellä

Kotkan hankkeessa käytettävät IoT-olosuhdeanturit käyttävät Digitan valtakunnallista LoRa-verkkoa mittaustietojen lähettämiseen. Masinotek on toteuttanut jo vuonna 2018 EMMI-järjestelmän taustalle tätä tietoliikennettä tukevan MasLora-rajapintapalvelun. Palvelu pystyy vastaanottamaan Digitan tv-mastoihin sijoitetuista Gateway-tukiasemista tulevat mittausviestit jatkuvatoimisesti. Masinotek on myös toteuttanut kunkin erilaisen mittauslaiteyksikön lähettämän mittausviestin purkamiseen oman yksilöllisen ohjelmistomoduulin, joka pystyy käsittelemään mittausdatan ja viemään sen EMMin tietokantaan.

tilojen-olosuhdeseuranta-lora-anturi

Olosuhdeseurannasta tietoa parempaan sisäilmaan ja energiasäästöön

Kotkan olosudeantureilla seurataan EMMIn kautta sisätilojen lämpötilaa, kosteutta, CO2-pitoisuutta sekä paine-eroa rakennuksen ulkovaipan yli. Seuranta on jatkuvaa ja antaa arvokasta lisätietoa kiinteistön ylläpitäjille automaatioon tarvittavista lisäsäädöistä ja muutostarpeista. EMMIin luodaan jokaiselle kiinteistölle sekä tilalle omat seurantakohteet, joihin mittausdata kerätään ja josta sitä voi tarkastella erilaisilla EMMIn kuvaajaominaisuuksilla.

Masinotekin asiantuntijapalvelut, dataraportointi ja ulkoiset datalähteet

Osana hanketta Masinotekin toimitukseen kuuluu myös ison datamäärän analysointi ja säännöllinen määrämuotoinen raportointi Kotkan kaupungille. Tämän palvelun tarkoituksena on pystyä seulomaan mittausdatasta poikkeavuudet ja nostaa esiin asioita, joihin tulisi tarttua kiinteistöjen ylläpitotoiminnasssa. Lisäksi hankkeen aikana EMMIin voidaan kytkeä myös muita lähteitä, joita ovat ainakin sääasemadata ulkoisista sääasemalähteistä. Lisäksi mahdollisten jatkohankkeiden yhteydessä EMMIin voidaan kytkeä mittausdataa myös kiinteistöautomaatiojärjestelmistä sekä energian ja veden kulutuksen seurannasta.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan