Masinotek

Nurmijärven kunnan kiinteistöihin Masinotekin olosuhdeseuranta

Paine-ero-anturin asennus olosuhdeseurantaan Nurmijärven kunta on yksi Suomen nopeimmin kasvavista suurista eteläsuomalaisista kunnista. Kunta, jolla on lähes 40 000 asukasta joutuu investoimaan merkittävästi koko ajan uusiin ja saneerattaviin kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin kiinteistöihin. Masinotek on kevään 2023 aikana toimittanut Nurmijärven kunnan tilapalveluille kunnan omistamia ja ylläpitämiä kiinteistöjä koskevan olosuhdeseurannan järjestelmän ja tähän liittyvät IoT-laitteet ja tiedonsiirtoratkaisut.

EMMI-järjestelmä seuraa kiinteistön olosuhteita ja energiakulutusta

Nurmijärvelle toimitettu palvelu perustuu Masinotekin kehittämään EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään. Tavoitteena on, että EMMIin automaattisesti tuotavalla mittausdatalla pystyttäisiin tarkemmin havainnoimaan kunnan kiinteistöjen sisätilojen olosuhdevaihteluita ja tätä kautta löytämään parannuskohteita sisäilman laatuun ja rakennusten energiasäästöön. EMMI on internetpohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa kiinteistöiltä tulevan mittausdatan seurannan ajasta ja paikasta riippumatta. EMMI tuottaa reaaliajassa olosuhdeantureilta tulevasta datasta laskentatuloksia siten, että tuloksia voidaan seurata kokonaisten kiinteistöjen osalta kaikkia huonetiloja koskien yhteisillä kuvaajilla.

Koulun eri luokkahuoneiden hiilidioksidipitoisuus LoraWan-antureilla

Paine-eron, lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien seurantaa

Masinotekin toimittamat ja kiinteistöille asentamat anturiyksiöt perustuvat uusimpaan mittaus- ja lähetystekniikkaan. Olosuhdeantureilla seurataan jokaisessa pisteessä jatkuvatoimisesti sisätilojen kosteutta, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta (CO2). Lisäksi muutamiin valittuihin kiinteistökohteisiin Masinotek asensi laajemmalla anturivalikoimalla varustetut mittausyksiköt. Näillä voidaan edellisten lisäksi seurata haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä (TVOC), pienhiukkasia PM2,5 ja PM10 sekä valaistuksen määrää. EMMIn mittausdatan yhdistämiseen tarkoitetuilla laskentakaavoilla ja työkaluilla voidaan tuloksia yhdistää parametrikohtaisesti eri huonetilojen välillä.

Lähetystekniikkana LoRaWAN-verkkoratkaisu

tilojen-olosuhdeseuranta-lora-anturi Nurmijärvelle toimitetun järjestelmän tiedonsiirrosta vastaa kokonaisuudessaan Masinotek yhdessä verkko-operaattori Digitan kanssa. Digitan verkko perustuu valtakunnallisiin TV-mastoihin korkealle asennettuihin LoRa-taajuuden tukiasemiin, jotka pystyvät vastaanottamaan eri kiinteistöistä tulevien anturiyksiköiden mittausviestit ja toimittamaan ne automaattisesti Masinotekin kehittämään MasLora-palveluun. MasLora:ssa mittaussanomat avataan jokaiselle eri laitteelle kehitetyllä omalla käsittelymoduulillaan ja tallennetaan EMMIn tietokantaan visualisointia ja laskentaa varten. Lähes kaikilta kiinteistöiltä saatiin erittäin hyvä kuuluvuus valtakunnalliseen Digita verkkoon, mutta Nurmijärveltä löytyi myös sellaisia katvealueita, joista kuuluvuutta ei saatu riittävän hyväksi. Näiden kohteiden osalta Masinotek toimitti kiinteistöille omat paikalliset LoRaWAN-verkkoa ja 4G-modeemeita käyttävät tukiasemat, jotka konfiguroitiin mukaan Masinotekin LoRaWAN-servereille ja kytkettiin lähettämään mittaukset EMMIin.

Nopeat ja kustannustehokkaat asennukset

Hankekokonaisuudessa Masinotek asensi kymmeniä anturiyksiköitä uusiin ja vielä takuunalaisiin rakennuksiin että myös vanhempiin kiinteistöihin. Koska kohteina oli sekä ala- että yläkouluja, päiväkoteja, urheilutiloja ja myös mm. kirjastokiinteistö, jouduttiin asennukset koordinoimaan tarkasti tilojen loppukäyttäjien töitä häiritsemättä. Etukäteen mietityt nopeat asennusratkaisut ja pääosin paristokäyttöön pohjautuvat anturit saatiinkin kohtuullisen vaivattomasti asennettua kohdetiloihin.

kuntataajama

Data-analyysi antaa tietoa parannustarpeista

Masinotekin toimitukseen kuuluu yleensä vakiona myös datan analysointipalvelut. Tavoitteena on, että mittauspisteistä kerätty data käydään läpi vähintään n. 3 kk välein. Masinotek käyttää data-analyysiin tehokkaita työkaluja, joilla voidaan mittaustietoja yhdistää ja verrata eri tilojen välillä. Myös pysyvyysarvojen laskenta sekä vertailu erilaisiin indeksilukuihin auttaa hahmottamaan poikkeamia datassa. EMMIin voidaan asettaa myös automaattisia suodatuksia, jotka poistavat virheellisiä piikkiarvoja datasta ja näin nopeutetaan tulosten tulkintaa. Asiakkaan kanssa pidettävät säännölliset datakatselmoinnit avaavat ongelmakohtia kiinteistöillä ja johtavat parannustoimenpiteisiin niin sisäilman parantumisen kuin myös energiakäytön näkökulmasta.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan