Masinotek

AHJO-kunnossapitojärjestelmä mobiilisti ja voimalaitos kuvia.

Energiayhtiöiden ja kaukolämpölaitosten kunnossapitojärjestelmät

Masinotek Oy on kehittänyt kunnossapitojärjestelmiä lähes 12 vuotta eli koko toimintansa ajan. AHJO-kunnossapitojärjestelmä on alusta alkaen suunnattu etenkin energia- ja vesilaitosten käyttöön. Molemmat toimialat ovat infrakriittisiä eli toiminta pitää turvata kaikissa olosuhteissa. Tämä on ollut AHJOn kehittämisen tärkein kulmakivi aina.

AHJO on tehty energiatuotantoon

Energiasektorilla AHJOa käytetään sekä laitosten että myös verkosto-omaisuuden kunnossapitotoiminnassa. Järjestelmää on alusta alkaen kehitetty sekä kentällä tapahtuvaa toimintaa ajatellen että tukemaan myös konttoreilla tehtävää suunnittelua ja työn ohjausta. Energialaitosten osalta on AHJOon eri asiakkaiden toimesta saatu aikaan merkittävä määrä alakohtaisia prosesseja. AHJOlla tuetaan mm. seuraavien energia-alan toimijoiden kunnossapitotoimintaa:

  • Kaukolämpölaitokset
  • Vesivoimalaitokset
  • Biokaasulaitokset
  • Isot lämmön talteenottolaitokset sekä lämpöpumppulaitokset
  • Maakaasuasemat
  • Sähköasemat sekä muuntoasemat
  • Kaukolämpöverkot
  • Maakaasuverkot
  • Suuret lämpöakut ja energiavarastot
  • Polttoaineen käsittelyprosessit ja polttoainevarastot

AHJOlla on toteutettu useita koko ajan käytössä olevia järjestelmiä edellä mainittuihin energia-alan prosesseihin. AHJOn laitekorttityypit tukevat kunkin alaprosessin erikoislaitteita ja lähes kaikkiin prosesseihin on AHJOssa valmiit ennakkohuollon ja -tarkastusten prosessikortit.

AHJO on helppokäyttöinen ja käytettävissä mobiililaitteilla

AHJOa voidaan käyttää kaikilla internet-selaimilla. Tämä mahdollistaa aina parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen riippumatta siitä pitäisikö käyttöliittymiä katsoa leveällä toimistonäytöllä vai pienellä älykännykän näytöllä. Järjestelmään on toteutettu paljon käyttöä helpottavia toimintoja ja suurin osa AHJOn kirjauksista onkin tehty jo vuosikausia suoraan kentällä huollettavan kohteen vieressä mobiililaitteilla. Tavoitteena on, että esim. AHJOn koulutus huoltohenkilöstölle ei vie kuin 1-2 tuntia. Koulutuksen jälkeen jokainen osaa jo tehdä kirjauksia, hakea tietoa järjestelmästä ja ennen kaikkea saa hyötyä omalle työlle eri kunnossapidon prosesseihin.

Karttapalvelu integroituu AHJO-kunnossapitojärjestelmään

Masinotek kehittää AHJOn lisäksi Masmaps-karttapalvelua. Tämä on itsenäinen ja laaja karttasovellus, jota käytetään internet-selaimilla. Masmaps sisältää laajan valikoiman mm. maanmittauslaitoksen ja muiden karttatoimijoiden kartastotasoja. Merkittävä osa Masinotekin AHJO asiakkaista onkin hankkinut käyttöön sekä AHJOn että Masmapsin. Karttapalvelu integroidaan kiinteäksi osaksi AHJOa siten, että jokainen kentällä oleva kunnossapitokohde näkyy sekä AHJOssa että karttapalvelussa. Klikkaamalla AHJOsta kohteen laitekortilta linkkiä "näytä kartalla", avautuu AHJOn sisään karttanäkymä ja näkymä kohdennetaan suoraan kyseiselle kohteelle. Karttapalvelussa voidaan visualisoida helposti kaikki AHJOn kohteet, kuten myös kohteiden ennakkohuoltojen tilatieto. Kaukolämpötoiminnassa karttapalvelu yhdistettynä AHJOon mahdollistaa kaiken verkoston kunnossapitotoiminnan yhdellä integroidulla järjestelmällä. Masmaps-karttapalveluun tuodaan yleensä aina näkyviin myös asiakkaiden omat verkostokartat koskien kaukolämpöverkkoa, kaasuverkostoa ja sähköverkkoa. Myös kaukolämmön tarkastuskaivot ja kulutusmittauspisteet voidaan tuoda omina tasoinaan kartalle ja tätä kautta myös ne näkyvät suoraan AHJOn kunnossapidettävinä kohteina kohdekortistossa.

Ennakkohuolloilla vältetään yllätyksiä energiatuotannossa

AHJOn käytetyin ominaisuus energia- ja lämpölaitoksilla on työtehtävien sekä erilaisten tarkastusprosessien ennakkohuoltotoiminnot. Tällaisia prosesseja varten AHJOon on kehitetty täysin asiakas- ja laitoskohtaisesti räätälöitävissä olevat tarkastus- ja ennakkohuoltolomakkeet. Prosessi mahdollistaa sekä nopeat että tarvittaessa myös erittäin tarkasti suunnatut kirjaukset niin mittarilukemien kuin toteutettujen työtehtävien osalta. Ennakkohuollot voidaan ajastaa automaattisesti avautuviksi joko kalenteriin, kohteen tilaan tai käyttötunteihin pohjautuen.

Ennakkohuoltojen kokonaisuutta hallitaan helppokäyttöisellä ja visuaalisesti havainnollisella liikennevalotoiminnolla. Käytännössä tyypillisesti kaikki sadat useiden eri voimalaitosten ennakkohuollot voidaan ryhmitellä pääkäyttöliittymään selkeiksi liikennevalokokonaisuuksiksi, jolloin vain vilkaisemalla avausnäkymän yläpalkkia voi käyttäjä heti havaita ennakkohuoltojen tilanteen. Sekä ajan tasalla että myöhässä olevat ennakkohuoltotyöt näytetään selkeässä liikennevalonäkymässä, jonka tilatietoja AHJO päivittää jatkuvatoimisesti.

AHJO tilannekuva yleiskatsaus ja AHJO-tehtävät kuva.

AHJO kaiken toiminnan perustana energialaitoksilla

Kunnossapitojärjestelmä pystyy parhaimmillaan toimimaan prosesseihin sekä koneisiin ja laitteisiin liittyvän tiedon keskeisenä keräyspaikkana. Energialaitoksilla AHJOon kerätään tyypillisesti sekä kattilalaitosten, polttoainehankinnan että myös muiden toimintojen kaikki tieto. Tyypillisiä kirjauksia päiväkirjoihin kunnossapitokirjausten lisäksi ovat mm. asetusmuutokset automaatioon ja laitosten käyttöön, polttoainekuormaukset, vikatilanteet, muilta tomijoilta ja toimittajia koskevat tärkeät huomiotiedot, työturvallisuustapahtumat sekä omaa henkilökuntaa koskevat tiedotusasiat. AHJOa ylläpidetään Masinotekin ammattilaisten toimesta infrakriittisen toimialan prosesseilla kattaen niin tietoturvan, versiohallinnan sekä varmuuskopiointiprosessit.