Masinotek

EMMI energiakulutuksen raportointijärjestelmä.

Energialaitoksen raportointi ja datakeräys

EMMI on Masinotekin pitkään kehittämä datankäsittelyn tietojärjestelmä. Järjestelmää on kehitetty yli kymmenen vuotta yhteen menoon ja alun perin se tehtiin etenkin ympäristömonitorointiin. Tätä kautta EMMIin on toteutettu heti erittäin joustava tietomalli, joka mahdollistaa käytön hyvin erilaisiin sovelluksiin ja prosesseihin. Yksi tällainen on EMMIn käyttö energialaitosten raportoinnissa.

EMMIin tuodaan data rajapintojen kautta

EMMIn taustalle on kehitetty useita erilaisia rajapintoja. Lisäksi rajapintojen hallitsemiseen on Masinotek kehittänyt kolme merkittävää palvelua, jotka tarjoavat monipuoliset käyttöliittymät rajapintojen konfigurointiin sekä myös mahdollistavat rajapintojen liikenteen ja virhetilanteiden tarkastelun. Käytännössä laajimman rajapintatoiminnon muodostaa MasIO-palvelu, johon voidaan koodata käytännössä mikä tahansa rajapinta ja näin muodostaa datankeräys EMMIn järjestelmään. Toistaiseksi suurin osa rajapintatoteutuksista on perustunut Rest API -tyyppisiin järjestelmien kutsutoimintoihin, mutta etenkin automaatiojärjestelmiin on tehty myös useita erilaisia SFPT-tiedonsiirtoon ja XML-, JSON-, tai CSV-tiedostotyypin käyttöön sovitettuja rajapintoja.

Automatisoidaan raportointi

Energialaitosten toiminnassa syntyy merkittävä määrä dataa. Tästä tietoa voidaan jalostaa raportointia varten tuomalla data EMMIin ja toteuttamalla datan yhdistämiseen eriliaisia EMMIn omalla ohjelmistokielellä ajettavia skriptikomentoja. Lopputuloksena on mahdollista saada valtavasta määrästä dataa yksilöllisiä raportteja niin reaaliajassa tarkasteltavaksi EMMIn käyttöliittymistä tai tulostettavassa muodossa asiakkaan omaan raporttipohjaan. Tyypillisiä EMMIä voidaan käyttää energialaitoksilla mm. seuraavissa raportointi- ja laskentatilanteissa:

 • päästölaskenta (CO2-taselaskenta, hiukkas- ja kaasumaisten päästöjen laskenta)
 • polttoaineiden taselaskenta
 • lämpöenergian tuottolaskenta
 • sähköenergian omakäyttö ja tuotanto
 • häviöt ja kokonaishyötysuhteet
 • laitoksen käytettävyys ja häiriötilanneseuranta
 • tuotantoennusteet.

Merkittävimmät rajapinnat, joita em. laskennoissa tyypillisesti käytetään ja jotka EMMIssä on jo valmiina ovat:

 • rajapinta voimalaitoksen automaatiojärjestelmään
 • rajapinnat polttoainelaboratorioihin
 • rajapinta Pohjoismaiseen Nord Pool -sähköpörssiin, josta tuntikohtaiset hintatiedot sähkön hinnasta
 • useat erilaiset rajapinnat sääasemapalveluihin (mm. ilmatieteen kaikki sääasemat)
 • tekniset kommunikointirajapinnat mittalaitteisiin (ModBus RTU, M-Bus, pulssidata, analogiset mittaviestit)
 • rajapinta suurimpien energiamittaritoimittajien energialuentapalveluihin (esim. Kamstrup- ja Landis&Gyr -energiamittarit ja etäluentapalvelut).