Lämpöenergian kulutusmittaus.

Energian ja veden kulutuksen seuranta

Masinotek on erikoistunut vesi- ja energialaitosten kunnossapitojärjestelmien sekä näiden jatkuvatoimisten mittaus- ja seurantajärjestelmien kehittämiseen. Usein mittaustoiminnoissa kyse on etenkin energian ja veden paineen, virtauksen ja kulutuksen seuraamisesta mahdollisimman reaaliaikaisesti. Näitä samoja tekniikoita voidaan käyttää myös kiinteistöjen energiakäytön sekä veden kulutuksen seurannassa.

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mittausantureiden ja -ratkaisujen osalta mm. seuraavat:

  • vesimittarit (putkikoot DN15 - DN300)
  • energiamittarit sähkönkulutuksen seurantaan
  • energiamittaukset kaukolämmön lämmönvaihtimiin
  • energiamittarit pienille kattiloille ja lämpimän käyttöveden kulutukseen.

Energiakulutuksen seuranta GSM-dataloggerilla.

Vanhojen mittareiden kytkentä etäseurantaan

Mittausdataa voidaan ottaa myös asiakkaan olemassaolevista mittareista sekä tarvittaessa myös lisätä vanhoihin mittareihin ns. lisäkortteja, jotta data voidaan kysellä mittareilta reaaliajassa. Mittaustiedot lähetetään internetin kautta seurattavaan EMMI-järjestelmään vanhoihin mittareihin kytkettävien Masinotekin GSM- tai LoRaWan-verkkoja hyödyntävien datalähettimien avulla.

Masinotekilta kokonaisratkaisu veden ja energiakulutuksen seurantaan ja optimointiin

Kokonaishankkeessa yhtiömme vastaa sekä laitteiden tomituksista, asennuksista asiakkaan tiloihin, laitekytkennöistä, datalähettimistä ja myös datan seurantajärjestelmästä. EMMI-järjestelmään voidaan kerätä mittaustuloksia sadoilta mittauspisteiltä yhtä aikaa, yhdistää mittaustuloksia erilaisista datalähteistä ja tehdä data-analyysia tuloksista. Lopputuloksena järjestelmä piirtää koko ajan tilannekuvaa energian ja veden käyttömääristä. Tietoja voidaan käyttää monipuolisesti kulutuksen optimoinnissa, raportoinnissa sekä erilaisten toimenpiteiden seurannassa.