Masinotek

Sisätilan olosuhdemittaukset rakennuksesta.

Kiinteistöjen olosuhdeseuranta

Masinotekin ratkaisut kiinteistöjen olosuhdeseurantaan kattavat niin mittauslaitteet, lähettimet kuin myös dataseurantajärjestelmät. Kaikki nämä pystytään toimittamaan valmiina palveluna mukaan lukien myös laitteiden asennukset asiakkaan tiloihin. Mittaus- ja seurantaratkaisut soveltuvat sekä teollisuuden että liikekiinteistöjen rakennusten olosuhdeseurantaan, mutta niitä voidaan yhtä hyvin käyttää myös asuinkiinteistöissä.

IoT-laitteilla mittaustietoa

Masinotekin keskeisimmät jatkuvatoimisesti seurattavat mittausparametrit kiinteistöjen sisätiloihin ovat:

  • lämpötila
  • kosteus
  • hiilidioksidi (CO2)
  • haihtuvat orgaaniset kaasumaiset yhdisteet (VOC)
  • paine-ero rakennuksen ulko- ja sisätilojen välillä
  • huonetilojen käyttöaste
  • valaistuksen teho.

Mittaukset reaaliaikaisia ja seuranta EMMI-järjestelmän kautta internetissä

Kaikki mittaustiedot sisätilojen ja myös rakennustontin ulkoalueilla kerätään reaaliajassa Masinotekin kehittämään laajaan ja monipuoliseen EMMI-järjestelmään. Yhtiö käyttää mittausten lähetystekniikkana sekä GSM- ja NB-IoT -verkkoja kuin myös Digitan valtakunnallista LoraWAN-verkkoa. Tarvittaessa sisätilat voidaan varustaa myös Masinotekin omilla LoraWAN-taajuusalueen sisätilatoistimilla ja näin mahdollistaa useiden kymmenien erilaisten antureiden kustannustehokas kytkentä yhden Gateway-tukiasemayksikön kautta EMMIIn.

Lisätoimintoja AHJO-kunnossapitojärjestelmästä

Kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueseurantaan voidaan kytkeä mukaan myös yhtiön kehittämä AHJO-kunnossapitojärjestelmä, jota käytetään laajasti suomalaisilla vesi- ja energialaitoksilla sekä kuntien teknisen toimen huoltojen ja tarkastusten seurannassa. AHJO-kunnossapitojärjestelmällä voidaan luoda lainsäädännön edellyttämät prosessit kiinteistöjen ennakoivaan kunnossapitoon, talojen huoltokirjojen ylläpitoon sekä erilaisiin säännöllisiin tarkastuskierrosprosesseihin.


Asiakasreferenssit