Sisätilan olosuhdemittaukset rakennuksesta.

Kiinteistöjen olosuhdeseuranta

Masinotekin ratkaisut kiinteistöjen olosuhdeseurantaan kattavat niin mittauslaitteet, lähettimet kuin myös dataseurantajärjestelmät. Kaikki nämä pystytään toimittamaan valmiina palveluna mukaan lukien myös laitteiden asennukset asiakkaan tiloihin. Mittaus- ja seurantaratkaisut soveltuvat sekä teollisuuden että liikekiinteistöjen rakennusten olosuhdeseurantaan, mutta niitä voidaan yhtä hyvin käyttää myös asuinkiinteistöissä.

IoT-laitteilla mittaustietoa

Masinotekin keskeisimmät jatkuvatoimisesti seurattavat mittausparametrit kiinteistöjen sisätiloihin ovat:

  • lämpötila
  • kosteus
  • hiilidioksidi (CO2)
  • haihtuvat orgaaniset kaasumaiset yhdisteet (VOC)
  • paine-ero rakennuksen ulko- ja sisätilojen välillä
  • huonetilojen käyttöaste
  • valaistuksen teho.

Mittaukset reaaliaikaisia ja seuranta EMMI-järjestelmän kautta internetissä

Kaikki mittaustiedot sisätilojen ja myös rakennustontin ulkoalueilla kerätään reaaliajassa Masinotekin kehittämään laajaan ja monipuoliseen EMMI-järjestelmään. Yhtiö käyttää mittausten lähetystekniikkana sekä GSM- ja NB-IoT -verkkoja kuin myös Digitan valtakunnallista LoraWAN-verkkoa. Tarvittaessa sisätilat voidaan varustaa myös Masinotekin omilla LoraWAN-taajuusalueen sisätilatoistimilla ja näin mahdollistaa useiden kymmenien erilaisten antureiden kustannustehokas kytkentä yhden Gateway-tukiasemayksikön kautta EMMIIn.

Lisätoimintoja AHJO-kunnossapitojärjestelmästä

Kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueseurantaan voidaan kytkeä mukaan myös yhtiön kehittämä AHJO-kunnossapitojärjestelmä, jota käytetään laajasti suomalaisilla vesi- ja energialaitoksilla sekä kuntien teknisen toimen huoltojen ja tarkastusten seurannassa. AHJO-kunnossapitojärjestelmällä voidaan luoda lainsäädännön edellyttämät prosessit kiinteistöjen ennakoivaan kunnossapitoon, talojen huoltokirjojen ylläpitoon sekä erilaisiin säännöllisiin tarkastuskierrosprosesseihin.


Asiakasreferenssit