Laboratoriotulosten automaattinen seurantajärjestelmä

EMMI-järjestelmä ja automaattinen laboratoriotulosten seuranta

EMMI-järjestelmään voidaan kytkeä lisäosa, joka tuo rajapinnan kautta dataa vesilaboratoriosta, 15 min viiveellä tulosten valmistumisesta. Data tuodaan automaattisesti vesilaitoksen tai tutkimuslaitoksen omaan, Masinotekin kehittämään, EMMI-järjestelmään.

Masinotekillä on valmiit rajapinnat mm. seuraaviin vesilaboratorioihin:

  • KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
  • Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
  • Länsi-Uudenmaan vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriojärjestelmä
  • Eurofins AHMA OY:n laboratoriojärjestelmä
  • Metropolilab Oy:n laboratoriojärjestelmä
  • FCG:n laboratoriojärjestelmä

Analyyysituloksia voidaan seurata yksittäisten havaintopisteiden osalta näytteenotoittain tai kokonaisuuksina. Tällöin haluttujen analyysituloksien tarkastelu kuvaajina, koko seuranta-ajalta, on mahdollista.

Dataa voidaan myös yhdistää toisiin mittauspisteisiin ja laskea reduktioita, keskiarvoja ja ennusteita.

Järjestelmä mahdollistaa datan lataamisen ulos asiakkaan edellyttämissä raporttiformaateissa.

Optiot

  • Analyysidataan voidaan liittää asiakkaan omista antureista mitattua seurantadataa (virtaama, pinnankorkeus...).
  • Analyysituloksille voidaan asettaa hälytysrajoja ja tilata hälytykset käyttäjien sähköposteihin.

Pyydä tarjous ja kysy lisätietoja