Masinotek

Yritys

Masinotek Oy

Tinkimätöntä laatua ja tekoja ympäristön hyväksi

Vuosi 2024 on Masinotekin kolmastoista liiketoimintavuosi. Yhtiö on onnistunut kahdentoista ensimmäisen toimintavuotensa aikana vakiinnuttamaan asemansa osaavana asiantuntijayhtiönä teollisuuden, vesi-, energia- ja ympäristöalan sekä kiinteistö- ja teknisen toimen toimialoilla. Olemme rakentaneet pitkiä asiakassuhteita monien merkittävien yhtiöiden ja julkisen alan toimijoiden kanssa. Pisimmillään meillä on jo yli kymmenen vuotta jatkuneita asiakassuhteita useille isoille vesilaitoksille, energialaitoksille sekä viranomaisille ja tutkimuslaitoksille. Julkisen alan toimijoista meihin ovat jo pitkään luottaneet mm. useat ELY-keskukset, joille toimitamme jatkuvasti ympäristömittauspalveluita ja ylläpidämme heille toimittamiamme ympäristötiedon keräysjärjestelmiä.

Tietotekniikka keihäänkärjessä

Masinotekin toiminta nojaa yhtiön omaan korkeatasoiseen ohjelmistokehittämiseen ja toisaalta haastaviin IoT-laiteprojekteihin. Olemme kehittäneet kolme merkittävää ohjelmistoalustaa, joita on yhtäjaksoisesti kehitetty pisimmillään jo yli kymmenen vuotta. Asiakkaidemme tarpeiden koko ajan kasvaessa näyttää siltä, että samoja sovelluksia kehitetään yhä pidemmälle myös tulevina vuosina. Yhtiömme uskalluksesta ja osaamisesta kertoo myös se, että kaikki nämä avainsovelluksemme on uusittu teknologian kehittyessä ja vuosien kuluessa lähes täysin ja parhaillaan meillä on vuodesta 2020 alkaen tuotannossa jo sovelluksiemme kolmas teknologiasukupolvi. Jatkuva kehittäminen mahdollistaa uusimpien ohjelmistoteknologioiden käyttöönoton. Haasteellisuutta tuo mukanaan se, että samaan aikaan olemme pitäneet kaikki asiakkaamme mukana niin, että myös ohjelmistojen käytettävyys ja vanhat ominaisuudet on pystytty kantamaan mukana uusiin järjestelmiin ja tietokantaratkaisuihin siirryttäessä.

Vientitoiminta ja kansainväliset hankkeet

Masinotek on aloittanut vientitoimintaa Ruotsiin, Hollantiin, Sveitsiin ja Kiinaan. Olimme mukana EU -rahoitteisessa jättimäisessä eLTER (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure) -tutkimushankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2019. Hankkeessa yhdistettiin ympäristödatan keräysjärjestelmiä erilaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten laaja-alaiseen käyttöön. eLTER -hankkeessa oli mukana 28 yhteistyökumppania 21 eri maasta. Suomesta olivat mukana Masinotekin lisäksi SYKE ja Helsingin Yliopisto. Vuosina 2019-2021 kehitimme Business Finlandin tukeman hankkeen puitteissa tulevaisuuden SmartCity-konseptia yhdessä Fortumin, kahden ulkomaalaisen kumppanin ja suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen kanssa.

Tulevaisuus näyttää lupaavalta kohti 2030-lukua

Masinotek on valittu kahtena vuotena peräkkäin Tasavallan presidentinkin palkitseman Suomen Kasvu Open -ohjelman puitteissa sadan parhaan finalistiyrityksen joukkoon. Yhtiömme nähdään mielenkiintoisena yrityksenä, jolla on korkeatasoista omaa osaamista niin tietotekniikasta kuin myös uusimmista IoT-etäseurantateknologioista.

Yhtiömme keskittyminen vesi-, energia- ja ympäristöalan teknologiakehittämiseen nähdään merkittävänä mahdollisuutena yhtiön kasvu-uralla. Teemme siis konkreettisia ympäristötekoja asiakkaidemme kanssa lähes joka päivä. Lisäksi pyrimme tekemään tätä työtä jatkossakin myös siten taloudellisesti kannattavasti, että lopullinen hyöty tulee myös ympäristön ja laajemminkin yhteiskunnan hyväksi.

Kasvava huoli muunmuassa ilmastonmuutoksesta sekä vesi- ja energiavarojen riittävyydestä kirittää toimintaamme. Masinotek on eräällä tavalla piikkipaikalla mentäessä eteenpäin seuraavaa yhtiön vuosikymmentä ja kohti 2030-lukua. Yhtiöllämme on valmiit korkeatasoiset tuotteet, merkittävät referenssit ja luotettava asiakaskunta, joiden turvin on helppo uskoa myös tulevaan menestykseen. Asiantuntijoista koostuva henkilökuntamme uskoo itseensä ja tuotteisiimme ja tekee parhaansa saavuttaakseen myös jatkossa niin nykyisten kuin myös tulevien asiakkaidemme luottamuksen.

Jatkuvaa tietojärjestelmien laadukasta ylläpitoa

Kaikki Masinotekin ohjelmistot kehitetään internet-pohjaisiksi. Tämä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia palvelut kokonaisuutena, sillä vastaamme aina myös ohjelmistojen täydestä ylläpidosta. Ajamme kaikkia tuotantosovelluksiamme Suomeen sijoitetuilla suurilla pilvipalvelualustoilla. Tämän valinnan olemme tehneet taataksemme asiakkaillemme mahdollisimman hyvän tietoturvan ja luotettavuuden myös maailman muuttuessa ja kriisitilanteiden heilutellessa maailmanmarkkinoita tai -politiikkaa.

Asiakkaamme ovat merkittäviä tietoturvaa arvostavia toimijoita

Merkittävin osa asiakkaistamme on vesi- ja energialaitoksia, joille keskeisintä on toimintavarmuus kaikissa tilanteissa sekä mahdollisimman vakaa toimintaympäristö. Asiakkaamme vastaavat yhteiskunnan kannalta kriittisistä toiminnoista ja siten myös tietojärjestelmien tietoturva-asiat ovat tärkeä osa toimintaa. Masinotekilla olemme alusta asti kehittäneet niin sovelluksemme kuin asiakkaillemme ylläpidettävät palvelut keskittyen tietoturvaan ja mahdollisimman korkeaan palveluiden ylläpidettävyyteen.

Korkea luottoluokitus ja hyvä taloustilanne turvaa myös asiakkaitamme

Masinotek on ansainnut korkeimman luottoluokitustason lähes jokainen vuosi perustamisensa jälkeen. Tähän joukkoon kuuluu Suomen yrityksistä vain alle 3 %. Tulos perustuu tinkimättömään asiakassuhteiden hoitamiseen, hyvään taloudenpitoon ja yhteiskunnallisista velvollisuuksistamme huolehtimiseen. Jokaisena toimintavuotenaan on yhtiömme tehnyt positiivisen tuloksen. Liikevaihtoa on kasvatettu maltillisesti, jotta on saatu tilaa aktiiviselle kehittämistyölle sekä näin varmistettu, että kehitetyt tuotteet pystytään myös toimittamaan luvatusti. Hyvän taloudellisen aseman omaava yhtiömme takaa asiakkaillemme luotettavaa kumppanuutta.

Masinotek on tunnettu kohtuullisena palveluidensa ja tuotteidensa hinnoittelijana. Emme pyri ulosmittaamaan hyötyjä asiakkailtamme nopeasti laskuttamalla isoja summia esimerkiksi ylläpitopalveluista tai toisaalta sitomaan asiakkaita pitkäaikaisilla sopimuksilla vaihtoehdottomiin sopimuksiin. Sen sijaan luotamme pikemminkin pitäaikaisiin asiakassuhteisiin ja uskomme, että on parempi, että asiakkaat voivat itsenäisesti valita koska tahansa päättävänsä sopimussuhteen, joka ei heille toimi. Toistaiseksi tällaisia tilanteita on ollut ani harvoin ja jos on, niin tällöinkin olemme varmistaneet, että asiakkaalle annetaan myös tietojärjestelmiin kerätyt tiedot mukaan. Emme myöskään näe, että edes pitkäaikaisissa asiakassuhteissa kannattaisi tuntea olevansa niin vahvoilla, että silloinkaan olisi sijaa palveluiden ylihinnoitteluun.

Yksin ei kukaan pärjää ja siksi luotamme hyviin kumppaneihin

Yhtiön alkutaipaleelta alkaen on Masinotek toiminut jäsenenä useissa vesi-, energia- ja ympäristöalan yhteistyöjärjestöissä. Olemme olleet mukana monissa näistä aktiivisena osallistujana ja usein myös toiminnan kehittäjänä. Toimittajina meillä on jokaiseen mittauslaitteiden ja IoT-lähettimien tuoteryhmään valittu alan kärkiosaajia niin Suomesta kuin maailmalta. Pystymme integroimaan järjestelmiimme oman koodausosaamisemme kautta niin asiakkaidemme nykyiset tietojärjestelmät kuin tarvittaessa myös jopa kilpailijoidemme laitteet. Verkko-operaattoreiden kanssa Masinotekilla on teollisuustason M2M-yhteyksistä sopimukset niin DNA:n, Elisan, Telian kuin myös Lora-verkkoja rakentavan Digita Oy:n kanssa. Olemme käyttäneet kahta Suomen johtavaa pilvipalveluympäristöä jo vuodesta 2017 alkaen.


<< Takaisin