Masinotek

Merialueseuranta - poiju merellä. Veneen ikkunan edessä plotteri ja ikkunasta näkyy plotterin takaa Masinotekin poiju merellä.

Mittausjärjestelmät ja seurantaratkaisut merialueille

MasLog -30, EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä ja poijuasemat ovat koviin meriolosuhteisiin tarkoitettuja jatkuvatoimisia ympäristömittausasemia

 • Poijut ankkuroitavissa 5 -20 m syvyisille merialueille.
 • Anturivalikoma valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
 • Valittavissa sekä ns. moniparamentrisondeja (YSI EXO2 ja EXO3 -mallit) että yksittäisiin antureihin perustuvia mittausratkaisuja.
 • Anturivaihtoehtoja: lämpötila, paine, sameus, johtokyky, pH, kiintoaines, happipitoisuus.

EMMI-järjestelmässä

 • Data seurattavissa sekä kuvaajilla että taulukkönäkyminä.
 • Koko pohjavesialueen kaikki mittauspisteet voidaan nähdä samassa kuvaajassa.

Optiona

 • Hälytykset raja-arvojen ylittymisistä.
 • Dataloggeriin voidaan kytkeä myös muita mittausantureita kuten pH ja johtokyky.
 • Dataan voidaan yhdistää myös manuaalisesti maastossa kerättävät mittautiedot.
 • Vanhat mittaustiedot voidaan tuoda siirtotiedostoina ja yhdistää uusiin OnLine-mittaustuloksiin.
 • Laboratoriotulokset voidaan tuoda suoraan vesilaboratorion datajärjestelmästä.

ASIAKASREFERENSSEJÄ