Sääasema järvenrannalla ja turvesuolla kollaasi

Open Data sääasemamittausten seuranta

Masinotek toimittaa sääasemia ja avointen rajapintojen kautta haettavaa sääasemadataa. Sääasemadata on seurattavissa Masintekin kehittämän EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän tai AHJO-kunnossapitojärjestelmän kautta. Sääasemadata on yhdistettävissä myös asiakkaan omaan mittausdataan.

Sääasemavaihtoehdot

 • Davis Pro Vantage II - valmiit ja kustannustehokkaat sääasemat
 • Davis sääasemakomponentit kytkettyinä Masinotekin Maslog-dataloggeriin yhdessä asiakkaan muiden mittausantureiden kanssa
 • Vaisalan huoltovapaat WXT520-sääasemat
 • Muut ultraäääniperiaatteeseen perustuvat tuulen seurantaan sekä akustiseen sadantaseurantaan perustuvat huoltovapaat sääasematyypit

Masinotekin valmiit Open Data -sääasemapalveluiden rajapinnat

 • Kaikki Suomen ilmatieteenlaitoksen (FMI) Open data sääasemat
 • Kaikki Ruotsin ilmatieteenlaitoksen (SMHI) Open data sääsemat
 • Masinotekin järjestelmiin sääasemien data tuodaan EMMIin 10-30 min välein ja tarvittaessa data voidaan yhdistää muuhun asiakkaalle toimitettavaan mittaustietoon.

Valittavissa olevat mittausparametrit

 • Ilman lämpötila
 • Ilman kosteus
 • Ilmanpaine
 • Sademäärä
 • Sateen intensiteetti
 • Auringon säteily
 • Valoisuus
 • Tuulen suunta
 • Tuulen nopeus
 • Tuulen huipputehot

Tietojärjestelmät säämittausdatan seurantaan

 • EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä, jossa säädata voidaan yhdistää muihin mittauksiin (mm. pohjavedet, maatalouden viljelyseuranta, hulevesijärjestelmät, jätevesipumppausseuranta).
 • AHJO-kunnossapitojärjestelmään kytkettäessä voidaan laskea esim. kaukolämpöverkon tehon kannalta keskeisiä seurantatuloksia ja yhdistää dataa esim verkoston paine- ja virtaamamittauksiin

ASIAKASREFERENSSEJÄ