Pumppaamoiden etäseuranta ja hälytysjärjestelmä Kuhmoisiin

Näyttökuva kollaasi Vehu-järjestelmän etäseurannasta ja hälytyksistä. Keskisuomalainen Kuhmoisten kunta tilasi syksyn 2012 aikana vesihuoltolaitoksensa jätevesipumppaamoiden etäseurantajärjestelmän ensimmäisen vaiheen Masinotekilta. Hanke tehtiin kokonaistoimituksena, joka sisälsi kaikki komponentit, kuten PLC-loggerit, logiikoiden koodaukset, GSM-yksiköt, kenttäasennukset sekä internet-pohjaisen Masnet-10 -tietojärjestelmän toteutuksen. Joulukuussa yhtiömme sai samalle hankkeelle jatkotilauksen, jonka puitteissa järjestelmää laajennetaan neljällä uudella jätevesipumppaamolla heti vuoden 2013 alussa.

Hankkeen taustalla on vanhaksi käynyt, jo parikymmentä vuotta sitten käyttöön otettu, vanha hälytysjärjestelmä. Järjestelmän epävakaisuuden vuoksi Kuhmoisten kunta päätti rakennuttaa koko toiminnon uudelleen. Masinotek valittiin toimittajaksi lähinnä siksi, että yhtiön Masnet-10 -etäseurantajärjestelmä voidaan kytkeä myös osaksi VEHU-kunnossapitojärjestelmää.

Masinotekille hanke oli haastava, sillä valituista jätevesipumppaamoista ei ollut olemassa varmistettua dokumentaatiota ja ajantasaisia piirikaavioita. Osana toimitusta Masinotek siis selvitti myös pumppaamoiden johdotukset ja toimintalogiikan kenttämittauksilla. Pääosin muut pumpaamolaitteistot pystyttiin pitämään entisellään ja laitteista jouduttiin korvaamaan ainoastaan vanha hälytysloggeri ja lähetysyksikkö.

Pumppaamo metsässä. Jätevesipumpaamon etäseurantaan Masinotek valitsi loggeriksi teollisuudessa paljon käytetyn mallin, jossa oli riittävästi I/O -lähtöjä sekä mahdollisuus koodata loggeri Kuhmoisten vesihuoltolaitoksen tarpeisiin. Käytettävät loggerit varustettiin GSM-modeemeilla ja toimituksen yhteydessä käyttöön otettiin sekä SMS-pohjainen tekstiviestihälytystoiminto että FTP-tiedonsiirtona toimiva kommunikointi Masinotekin kehittämään ja ylläpitämään internet-pohjaiseen Masnet-10 -etäseurantajärjestelmään.

Loggeri raportoi hälytietona pumppaamon kahdennettujen pumppujen lämpöreleiden laukeamisen, sähkökatkot ja tarvittaessa pintarajojen hälytykset. Hälytiedot välitetään suoraan SMS-viesteinä päivystäjälle, tarvittaessa varapäivystäjille sekä Masnet-10 järjestelmään. Muutaman minuutin välein loggeri lähettää myös GPRS-yhteyden kautta FTP-tiedonsiirtona tiedot pumpaamon toiminnasta ja esim. pumppaamon lämpötilasta Masnettiin. Masinotek ylläpitää Masnet-10 -järjestelmää, jonka kautta voidaan kuitata hälytystiedot sekä seurata lähes reaaliajassa pumppaamon toimintaa. Masnetin kautta voidaan myös tehdä asetuksia paikallisiin PLC -loggereihin esim.päivystysaikojen muutoksista. Myös monimutkaisemmat ja koodaamistaitoja edellyttävät muutokset paikallisloggerin asetuksiin voidaan hoitaa Masnetin kautta tekstiviesteillä.

Jatkossa Masinotekin tavoitteena on laajentaa Masnet-10 -järjestelmän toimintoja siten, että tämän kautta voidaan seurata etäpumppaamoiden lisäksi myös muita automaation ja paikallisen tiedonkeräyksen kannalta tärkeitä huolto- ja seurantakohteita.

Lue lisää aiheesta: etäseuranta kaukovalvonta vehu dataloggeri gprs pumppaamo jätevesi