Masinotek

Masinotekilta Vantaan kaupungille liikekiinteistöjen sisätilamittaukset

Vantaan Leijassa Masinotekin kiinteistömittaukset Masinotek on toteuttanut kevään aikana sisätilojen mittausseurantahankkeen Vantaan kaupungille. Asiakkaana on hankkeessa Vantaan VTK Oy, joka vastaa kaupungin toimitilojen isännöinnistä ja kiinteistöjen teknisestä hallinnoinnista ja kunnossapidosta. Masinotek toimitti kahden kiinteistön sisätiloihin modernit IoT-laitteisiin pohjautuvat anturit, lähettimet sekä online-seurantapalvelun ja tähän data-analytiikan. Mittaustietoja voidaan käyttää hyväksi tilojen energiaseurannassa ja kiinteistöjen sisäilmaseurannan ja ilmanvaihdon teknisen säädön toiminnoissa.

Paine-eroanturi ja olosuhdeanturi kiinteistön etämittauksissa

IoT mahdollistaa nopeat toteutukset

Hankkeen alussa Vantaan kaupungin kanssa määriteltiin mittaussuureet, joita valittujen kiinteistöjen sisätiloista haluttiin seurata. Seurattaviksi mittaussuureiksi valittiin kaikissa kiinteistöissä lämpötila, kosteus ja ilman hiilidioksidipitoisuus. Lisäksi kiinteistökohteessa, jossa oli meneillään sisäilmatutkimukset, haluttiin dataa myös paine-eroista ulkoilman ja sisäilman välillä. Masinotek pystyi käyttämään hankkeessa olemassa olevia mittaustekniikoitaan sekä antureiden että verkkotekniikan osalta. Siksi kaikki mittausyksiköt onnistuttiin hankkimaan Masinotekin nykyisiltä tekniikkatoimittajilta nopeasti ja myös asiakkaan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

Kiinteistön LoRaWAN sisätila-anturi

Anturit käyttävät sekä LoRaWAN- että NB-IoT-verkkoja

Masinotek valitsi mittausyksiköiksi sekä paristotoimisia että myös verkkovirtaan kytkettäviä laitteita. Paristotoimiset laitteet kytkettiin Digitan valtakunnalliseen LoRaWAN-lähetysverkkoon Masinotekin oman Digita-käyttäjätilin kautta. Laitteiden sijainti verkkokuuluvuuden osalta maanpäällisissä sisätiloissa todennettiin rittäväksi jo asennusvaiheessa ja oletuksena onkin, että näiden mittauspisteiden paristonkesto tulee olemaan lähes kymmenen vuotta. Paine-eroanturit kytkettiin muuntajan kautta verkkovirtaan sekä lähettämään dataa GSM-verkkotekniikalla NB-IoT-verkossa. Molemmat käytetyt verkkotekniikat sekä operaattorit ovat käytössä lähes kaikissa Masinotekin seurantahankkeissa.

Masinotekin EMMI-järjestelmä sopii hyvin kiinteistön sisätilaseurantaan

Järjestelmätoteutuksen osalta hanke pystyttin toteuttamaan Masinotekin normaalien dataseurannan tuotantopalveluiden puitteissa. Käytännössä kaikkien mitattauspisteiden data seurataan Masinotekin toteuttamalla EMMI-järjestelmällä, jonka valmiit ominaisuudet tukevat kaikkia kiinteistön perusmittaus- ja data-analyytiikan tarpeita. Hankkeessa otettiin käyttöön kaksi uutta anturityyppiä, joiden rajapinta erosi jonkin verran aikaisemmin käytetystä. Näiden laitteiden seurantaa varten Masinotekin ohjelmistokehittäjät koodasivat tarvittavat muutokset ja lisäykset yhtiön rajapintapalveluihin.

Kokonaisuus käyttöön parissa viikossa

Masinotek pääsi hankkeessa osoittamaan hyvää toimitusvalmiuttaan. Vantaan kaupungin hankeohjelman mukaan tuli kokonaisuuden olla valmiina suunnittelusta valmiiksi järjestelmäksi asti vain neljässä viikossa. Koska perustekniikat etäseurannan osalta olivat Masinotekilla jo valmiiksi olemassa, ei yhtiön tarvinnut miettiä riskejä teknisen toteutuksen haasteista. Parasta oli, että hankkeessa pystyttiin käyttämään suoraan Masinotekin EMMI-järjestelmää ilman mitään muutoksia datan seurantanäkymiin tai data-analyytiikkaan.

Kiinteistön ilmankosteus LoRaWAN-tekniikalla

Mittaushanke tuottaa mielenkiintoista dataa kiinteistön kunnossapitoon ja energiasäästöön

Hankkeessa kerätään mittausdataa kahdesta Vantaan kaupungin kiinteistöstä tunnin välein. Masinotekin EMMI-järjestelmä kerää ja yhdistää eri huonetilojen mittaustulokset reaaliajassa yhtenäisiksi koko kiinteistön yhteisiksi kuvaajanäkymiksi. Käyttäjät pääsevät seuraamaan mittaustuloksia useilla vaihtoehtoisilla kuvaajatyypeillä suoraan internet-selaimella. Dataa voi suodattaa, valita erilaisia seurantajaksoja ja mittaustuloksille voi EMMIn kautta tehdä monipuolista analyysejä. Jo heti hankkeen alkuvaiheessa pystyi Vantaan VTK:n tekninen isännöinti todentamaan mittausdatan paikaansapitävyyttä ja oletuksena on, että tuloksia päästään pidemmällä aikavälillä käyttämään hyväksi kiinteistön ilmanvaihdon ja energiahallinnan säädössä.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan