Masinotek

Masinotek toimitti Tuusulan kunnalle kiinteistöjen olosuhdemittausten seurannan

Jatkuvatoiminen Masinotekin EMMI-järjestelmään perustuva olosuhdeseuranta Tuusulan Jokelan monitoimitalo on sekä kirjaston että nuorisotoimen käytössä. Tiloissa kokoontuu myös useita kunnan alueella toimivia yhdistyksiä. Masinotek on toimittanut elokuussa 2023 Jokela-talolle täysin uuden olosuhdeseurannan järjestelmän. Kokonaisuus koostuu useista langatonta LoRaWAN-verkkoa käyttävistä olosuhteiden mittausyksiköistä sekä Masinotekin kehittämästä internet-pohjaisesta EMMI-järjestelmästä. Yhtiömme toimituskokonaisuuteen sisältyi myös anturiyksiköiden asennukset kohdetiloihin.

Paine-eroanturi ja olosuhdeanturi LoRaWAN - Masinotek EMMI-järjestelmä

Mittaustiedot reaaliajassa EMMI-järjestelmään

Jokela-talolle toimitetut mittausyksiköt mittaavat 15 minuutin välein sisätilojen lämpötiloja, hiilidioksidipitoisuutta ja kosteutta. Lisäksi antureilla seurataan valituissa kohteissa myös paine-eroa sisäilman ja ulkoilman välillä. Mittauksilla pyritään löytämään lähtötietoja mm. ilmanvaihdon säätöjä varten ja saamaan lisätietoa olosuhteiden pysyvyydestä niin kiinteistön käyttöaikana, kuormitushuipuissa kuin myös ilta- ja yöajalta. EMMIin on toteutettu myös hälytystoiminnot siten, että tiettyjen raja-arvojen ylittyessä EMMI lähettää Tuusulan kunnan ylläpitohenkilöstölle hälytietoja asetusarvojen ylityksistä.

Kiinteistön olosuhdemittauksia; lämpötila, hiilidioksidi, kosteus - Masinotekin EMMI-kuvaaja

EMMI-järjestelmällä voidaan seurata myös kiinteistöautomaatiota

Tiheällä mittaussyklillä kerättävä data kertoo paljon rakennuksen toimivuudesta eri kuormitustilanteissa ja ilmanvaihdon reagointikyvystä suhteessa muutoksiin. Ilmanvaihtojärjestelmien säätö hoidetaan perinteisesti erillisillä kiinteistöautomaatiojärjestelmillä. Kiinteistötoimen etu olisikin, että erillinen olosuhdeseurannan mittausdata ja muut kiinteistön seurantaan käytetyt tietojärjestelmät voitaisiin kytkeä samaan seurantajärjestelmään. Tuusulan hankkeessa tavoitteena onkin tutkia voidaanko myös automaatiojärjestelmän mittaustiedot tuoda EMMIin. Masinotek on toteuttanut vastaavanlaisia hankkeita, joissa asiakkaalla käytössä olevasta automaatiojärjstelmästä luodaan rajapinta EMMIin. EMMIn johdettujen tulosten ominaisuudella voidaan kytkeä eri mittauslähteistä tulevat aikasarjat yhteisiin kuvaajiin ja saada parempaa kokonaisymmärrystä esim. säätöjen ja asetusten vaikutuksista sisäilman laatuun ja mm. enerigankulutuksen seurantaan.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto energiasäästö sisäilma sisätilamittaus olosuhdeseuranta kiinteistöautomaatio lorawan